Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Immigratierecht komt bij het Europa Instituut

Per 1 januari 2020 is het Instituut voor Immigratierecht ondergebracht bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.

Daarmee is een krachtig samenwerkingsverband gesmeed dat de continu├»teit van het onderzoek en onderwijs in het vreemdelingenrecht aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid waarborgt en kansen biedt voor toekomstige initiatieven.

Het Europees asiel- en migratierecht is immers van steeds grotere invloed op het Nederlandse vreemdelingenrecht. Daarnaast bestaat het voornemen om in de nabije toekomst het diverse onderzoek dat in de verschillende geledingen van de faculteit wordt uitgevoerd op dit terrein, onder te brengen in een nieuw op te richten kenniscentrum voor asiel en migratie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie