Universiteit Leiden

nl en

Het Instituut Immigratierecht is ondergebracht bij het Europa Instituut

Sinds 1 januari 2020 is het Instituut voor Immigratierecht (opgericht in 1996) opgegaan bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.

Daarmee is een krachtig samenwerkingsverband gesmeed dat de continuïteit van het onderzoek en onderwijs in het vreemdelingenrecht aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Europa Instituut) waarborgt en kansen biedt voor toekomstige initiatieven.

Het Europees asiel- en migratierecht is van steeds grotere invloed op het Nederlandse vreemdelingenrecht. Daarnaast bestaat het voornemen om in de nabije toekomst het diverse onderzoek dat in de verschillende geledingen van de faculteit wordt uitgevoerd op dit terrein, onder te brengen in een nieuw op te richten kenniscentrum voor asiel en migratie.

De drie belangrijke pijlers voor het vreemdelingenrecht in Leiden vormen:
>  het verrichten van onderzoek op het gebied van immigratierecht op nationaal, Europees en internationaal vlak;
>  het uitdragen van kennis van immigratierecht aan Nederlandse en buitenlandse praktijkbeoefenaren;
> het verzorgen van academisch onderwijs in het Nederlands en Europees immigratierecht aan studenten van de Universiteit Leiden en aan buitenlandse studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.