Universiteit Leiden

nl en

Arco Timmermans in BNR Nieuwsradio over discrepantie in lobbycontact tussen de Kamer en de ambtenarij

Arco Timmermans praat maandelijks mee in het BNR Lobbypanel over een onderwerp dat op het snijvlak van ondernemerschap en politiek ligt. Op 10 december 2019 vertelde hij zijn over de discrepantie tussen Kamerleden en de ambtenarij over het contact met lobbyisten.

Uit conclusies van het presidium van de Tweede Kamer blijkt dat de Kamer een stuk minder streng is voor zichzelf dan voor de ambtenarij. Waar de ambtenarij zich aan strikte regels moet houden om niet in de mooie praatjes van bijvoorbeeld de tabakslobby te trappen, hoeven politici dit niet. In 2005 ondertekende de Tweede Kamer het verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarmee werd vastgelegd dat contacten tussen beleidsmakers, politici en ambtenaren en de tabaksindustrie minimaal moeten zijn. Timmermans haalt aan dat het belangrijk is dat Kamer zich om te beginnen moet houden aan dit verdrag. Dit doet de Kamer in principe ook, maar wat volgens Timmermans niet klopt is dat de Kamer het verdrag ondertekent, vervolgens zelf de grenzen wilt bepalen en uiteindelijk blijkt dat deze grenzen soepeler zijn dan de grenzen van de ambtenarij. Deze discrepantie is niet correct volgen Timmermans.

Transparantie

Zou meer transparantie kunnen helpen? Een kamerlid mag volgens Wim-Jan Renkema, politicus namens GroenLinks, namelijk met iedereen praten, zolang diegene er maar transparant over is. Timmermans zegt dat transparantie zeker wel helpt maar hij is ook van mening dat de Kamer meer tijd moet besteden om die transparantie te vergroten. Op dit moment is dat volgens Timmermans nog niet goed genoeg aan de orde, omdat blijkt dat de Kamer het protocol, waarmee is afgesproken dat het contact tot het minimum wordt beperkt, gedeeltelijk negeert. De kamer stelt zijn eigen grenzen en dat past niet binnen de huidige tijd, aldus Timmermans.

Luister het volledige fragment hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.