Universiteit Leiden

nl en

Paul Adriaanse geeft lezing over staatssteun voor expertgroep gerechtshoven

Op uitnodiging van de Expertgroep Aanbestedings- en mededingingsrecht van de Gerechtshoven gaf Paul Adriaanse (advocaat en universitair hoofddocent verbonden aan de Afdeling staats- en bestuursrecht) op maandag 11 november jl. een lezing voor raadsheren en rechters over de toepassing van de EU-staatssteunregels in de civiele rechtspraktijk.

Zowel private partijen als overheden doen in civiele procedures zo nu en dan een beroep op het EU-staatssteunrecht. Civiele rechters staan dan, net als hun bestuursrechtelijke en fiscale collega’s, voor de uitdaging om als gedecentraliseerde Unierechters, maar met toepassing van het civiele (proces)recht, rechtsbescherming te bieden aan justitiabelen en de EU-staatssteunregels zo nodig te handhaven. In zijn lezing heeft Paul Adriaanse die rol voor civiele rechters en raadsheren nader belicht aan de hand van actuele Europese en nationale rechtspraak. Ook is hij ingegaan op een recente studie naar de toepassing van het EU-staatssteunrecht door rechters in de EU-lidstaten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.