Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe onderwijs- en onderzoeksmedewerkers afdeling Staats- en bestuursrecht

Demy Jongkind, Corné Smit en Jelle But zijn aangesteld als nieuwe onderwijs- en onderzoeksmedewerkers bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Als onderwijs- en onderzoeksmedewerkers zullen zij de vakken 'Beginselen van de Democratische Rechtsstaat' en 'Inleiding Bestuursrecht' doceren en werken aan een onderzoeksvoorstel. Daarnaast zullen Corné en Jelle vanuit de afdeling Staats- en bestuursrecht de rol van docenttutor bij LLP op zich nemen.

Demy studeerde cum laude af in de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als student-assistent voor hoogleraar Willemien den Ouden. Haar masterscriptie, getiteld ‘Het wijkbudget: voor de wijk door de wijk. Een onderzoek naar de inrichting, uitvoering en rechtsbescherming bij wijkbudgetten’, is gepubliceerd in het NJB onder de rubriek ‘Topscripties’.

Corné studeerde cum laude af in zowel de Research Master Geschiedenis (Political Culture and National Identities) als de master Staats- en bestuursrecht. Tijdens zijn studie verzorgde hij als student-assistent voor de afdeling Staats- en bestuursrecht werkgroeponderwijs in het kader van het vak Staatsrecht II.

Jelle studeerde cum laude af aan de master Encyclopedie en filosofie van het recht en volgde tevens de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt als student-assistent voor de afdeling Staats- en bestuursrecht en als piekdocent voor het vak 'Inleiding Recht' aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap. Verder is Jelle als juridisch medewerker werkzaam geweest bij TeekensKarstens AdvocatenNotarissen op de afdeling Omgevingsrecht en Vastgoed.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie