Universiteit Leiden

nl en

Armin Cuyvers spreekt in Riga over soevereiniteit, de EU en Brexit

Op 20 juni sprak Armin Cuyvers op de Riga Graduate School of Law tijdens de slot conferentie van het Jean Monnet project fundamental rights at the frontiers of the European Union – looking for a new balance.

In zijn bijdrage ging Armin in op het recente arrest Wightman, waarin het Hof van Justitie van de EU oordeelde dat het VK een soeverein en unilateraal recht heeft om zijn Brexit kennisgeving in te trekken en lid van de EU te blijven. Dit arrest lijkt voor het eerst een absoluut soeverein recht te erkennen dat niet beperkt kan worden door EU recht. Daarmee roept Wightman belangrijke vragen op over hoe een dergelijk absoluut en soeverein recht ingepast kan worden in het Europese recht en de constitutionele aard van de EU rechtsorde meer in het algemeen. De standaard lijn tot nu toe was immers dat EU recht absoluut en altijd boven nationaal recht gaat, zelfs boven grondwetten, en dat nationale soevereiniteit niet kan worden ingeroepen als ‘schild’ tegen de EU.    

Armin was teruggevraagd als spreker na zijn eerdere presentatie voor hetzelfde Jean Monet project waar hij een paper presenteerde getiteld  ‘Once the sovereign giant is awake: can and should the EU put sovereignty back to bed in the post-Brexit era?’

Armin Cuyvers is Universitair Hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut van de Leiden Law School. Zijn onderzoek richt zich met name op de constitutionele aard van de EU, vaak bekeken in vergelijkend perspectief of door de lens van actuele uitdagingen zoals Brexit of de euro crisis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.