Universiteit Leiden

nl en

Kuipers en Tjepkema genoemd in conclusie A-G Wattel over Groningse schade

In een rechtszaak over de schade die is ontstaan door aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning in Groningen, heeft de rechtbank Noord-Nederland prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.

Deze vragen gaan over het bestaan en de omvang van aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld. Op 10 mei 2019 heeft advocaat-generaal P.J. Wattel zijn conclusie aangaande deze vragen gepubliceerd 

In deze conclusie gaat hij in op het bestaande systeem van schadeafhandeling in het Groningse dossier. Ter illustratie van de ingewikkeldheid van de genomen maatregelen verwijst hij naar het werk van Kuipers en Tjepkema, die ten behoeve van hun artikel over ‘publieke regie’ in Groningen een schema opstelden waarin de (relaties tussen de) verschillende schadeafhandelende organisaties worden weergegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.