Universiteit Leiden

nl en

LUC en MIRD studenten wonen 'Hybrids Threats' simulatie in Porto bij

Een groep van elf studenten van het Leiden University College en de Advanced Master International Relations and Diplomacy bezochten van 11 tot 13 April 2019 Porto om een 'Hybrid Threats' simulatie bij te wonen in het kader van 70 jaar NAVO. De deelname van de Universiteit Leiden werd gefaciliteerd door Dr. Joris Larik.

70 Jaar NAVO

Het conventie werd georganiseerd ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de NAVO en vond plaats aan de Oporto Global University. Het evenement bestond uit een internationale conferentie, een simulatiegame en verschillende valorisatie- activiteiten om het brede publiek aan te spreken met als doel jonge leiders van NAVO- bondgenoten en samenwerkingverbanden bij elkaar te brengen. De deelnemers van verschillende universiteiten verspreid over 15 deelnemende landen.

Groepsfoto van de FGGA- delegatie

Simulatie Game: New Generation Warfare

De conventie startte met een aantal keynotes van voormalig generaal-majoor van het Portugese leger, Carlos Martins Branco over het belang van partnerschappen, Alexandros Papaioannou over de huidige agenda van de NAVO en Andriy Karakuts over het conflict in Oekraïne in 2014.

Het middagprogramma starte met de dynamische simulatie-oefening van het New Generation Warfare-centrum die drie dagen zou duren. In kleine groepen werden hybride dreigingen geanalyseerd en getackeld op zowel militair als niet - militair niveau. De tegenmaatregelen worden genomen op nationaal niveau, EU-niveau, VN-niveau of op NAVO-niveau. Daarbij hebben de studenten een grondig inzicht gekregen in de complexiteit van hedendaagse internationale dreigingen en van de rol van de NAVO bij het veiligstellen van bondgenoten en de samenwerking met andere actoren. De uitgewerkte plannen van elke groep werden beoordeeld door de organisatoren van de simulatie. De studenten vingen op hun beurt feedback van experts uit het veld.

 

 

 

The first day included keynote addresses by a retired Major-General of the Portuguese army, Carlos Martins Branco on the importance of partnerships, by Alexandros Papaioannou on NATO’s current agenda, and by Andriy Karakuts on the conflict in Ukraine in 2014. In the afternoon, the dynamic simulation exercise of the New Generation Warfare centre started, which would last for three days. Small groups discussed their responses to hybrid threats. These responses could be both joint military responses, as well as non-military responses. Furthermore, the countermeasures could be taken at national level, EU level, UN level or, of course, NATO level. In doing so, the students gained a thorough understanding of the complexity of contemporary international threats and of NATO’s role in securing allies and exercising cooperation with other actors. The responses of the groups were sent to the organisers of the simulation, who devised countermeasures to the responses. Students received feedback from experts in the field throughout.

Leiden University College The Hague geeft je de mogelijkheid om je te specialiseren in een van onze zes interdisciplinaire majors (BA/BSc) terwijl je de Global Challenges van de 21ste eeuw bestudeert. De flexibele opzet van ons programma stelt ons in staat om de verschillende academische disciplines van studenten van over de hele wereld in één programma te combineren.

Het tweejarige Advanced MSc. International Relations and Diplomacy -programma biedt je een unieke combinatie van academisch onderwijs in internationale betrekkingen en politieke wetenschappen, met praktisch onderwijs en training in internationale onderhandelingsvaardigheden en diplomatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.