Universiteit Leiden

nl en

Joeri Vananroye aanvaardt TPR Wisselleerstoel

Op 1 april 2019 hield professor Joeri Vananroye van de KU Leuven in het Academiegebouw in Leiden zijn oratie ter aanvaarding van de TPR Wisselleerstoel. De titel van de oratie was: "Over de schutting: vermogenssplitsing in het burgerlijk en het ondernemingsrecht."

Professor Vananroye is dit jaar te gast aan het Instituut voor Privaatrecht van de Leidse rechtenfaculteit, waar hij gastcolleges ondernemingsrecht en insolventierecht doceert. 

Professor Vananroye doceert aan de KU Leuven ondernemingsrecht en economische analyse van het recht. Hij is ook advocaat aan de Balie van Brussel (Quinz). 

Oratie

Het uitgangspunt van de oratie is dat vermogenssplitsing (beperking van aansprakelijkheid tot bepaalde goederen of exclusief bestemmen van bepaalde goederen voor bepaalde schuldeisers) in het ondernemingsrecht positiever wordt gewaardeerd dan in het burgerlijk recht. De verklaring zoekt Vananroye in de juridische 'technologie' die het ondernemingsrecht omringt: publiciteit, beslag op aandelen, zaakcrediteuren, boekhoudregels en collectieve insolventierecht. In de rede werd gepleit tegen een eenzijdige nadruk op een reddingscultuur in het insolventierecht, terwijl volgens Vananroye er juist meer aandacht moet zijn voor de positie van persoonlijke schuldeisers van aandeelhouders en een snellere toerekening van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in een groepscontext. 

TPR Wisselleerstoel

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is een  privaatrechtelijk tijdschrift met een aanzienlijke reputatie. Het heeft een traditie van meer dan vijftig jaar, die het privaatrecht in België en Nederland mee vorm heeft gegeven.

Sinds 1998 kent het Tijdschrift voor Privaatrecht jaarlijks één, en sinds 1999 twee, Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toe. Om de twee jaar laat het aan Belgische academici toe om in résidence college te geven in Nederland, en om de twee jaar andersom. Van recentere datum (2012) zijn de Wisselleerstoelen met Zuid-Afrika, waar om de twee jaar een Belgische of Nederlandse onderzoeker naar Zuid-Afrika gaat, en omgekeerd. De Zuid-Afrikaanse Wisselleerstoel is tot stand gekomen onder impuls van prof.dr. Jean Sonnekus.

Naast het verblijf in résidence geeft de wisselleerstoelhouder ook telkenmale een aantal colleges voor de studenten en een plechtige rede ter aanvaarding van de wisselleerstoel. Door het TPR zijn er aldus reeds veertig Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toegekend en zeven Zuid-Afrika-Wisselleerstoelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.