Universiteit Leiden

nl en

Young Academy Leiden: de energie van jong en gretig

Er wordt veel verwacht van de Young Academy Leiden. De eerste dertien leden van deze club voor jonge wetenschappers gaan het College van Bestuur voorzien van frisse ideeën over onderwijs, (interdisciplinair) onderzoek, beleid en contact met de maatschappij. Op 20 maart vond de installatie plaats.

De Young Academy Leiden (YAL) is de lokale evenknie van de landelijke Jonge Akademie van de KNAW. Leidse wetenschappers in die Jonge Akademie vonden dat er ook een Leidse variant moest komen. Duchenne-onderzoeker Annemieke Aartsma-Rus: ‘We wilden die energie van jong en gretig, van vernieuwing, ook naar Leiden halen.’ Quentin Bourgeois, archeoloog en medelid van de Jonge Akademie, zou dit later in zijn toespraak bevestigen: ‘We waren doodmoe, maar het proces was erg leuk en zeer inspirerend.’ In tien maanden hadden de KNAW-ers de realisatie van de YAL voor elkaar. Op 20 maart werden de eerste dertien leden in de sfeervolle Lorentzaal van het Kamerlingh Onnesgebouw geïnstalleerd.

YAL installatie
Negen van de dertien YAL-leden, vlnr: Annemarie Samuels, Martin Lipman, Tom Louwerse, Helen Pluut, Stéphanie van der Pas, Sarah Giest, Noel de Miranda, Anouk Goemans en Joris Larik.

In gesprek met anderen

Martin Lipman, nieuw lid van de YAL, ervoer het als een compliment en een eer dat hij werd uitgekozen. Als filosoof houdt hij zich bezig met vragen omtrent de wetenschappelijke methode en objectiviteit. ’Juist op dat punt is de uitwisseling van ideeën en informatie met andere jonge onderzoekers interessant, meent hij. ‘Op een aantal vakgebieden is er crisis op het gebied van de methoden & technieken, toch het fundament onder elke discipline.’ Als voorbeeld noemt hij het herhalen van vroeger onderzoek in met name de psychologie, wat soms tot heel andere uitkomsten leidt. Hoe kan dat? Lipman: 'In de natuurkunde leeft er een andere vraag, namelijk of we alle theorieën altijd empirisch moeten kunnen toetsen. Wat ik kan doen is vragen stellen bij gebruikte methoden & technieken.’ Hij vindt het fantastisch om met andere jonge onderzoekers te verkeren en met hen over zo’n beetje alles te praten, zoals in de aanloop naar de installatie gebeurde. ‘Het voelt nu heel vreemd dat ik niet eerder in gesprek ben geweest met collega's van andere vakgebieden.’

YAL installatie
YAL-voorzitter Tom Louwerse spreekt in de fraaie Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnesgebouw het publiek toe.

Hoe kun je dingen veranderen?

‘Ik wil graag verder kijken dan mijn vakgebied’, zegt wiskundige Stéphanie van der Pas, ook een nieuw lid. ‘Die houding heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik ben ook afgestudeerd in de klassieke talen en heb een jaar geneeskunde gestudeerd. In het werk zoekt Van der Pas eveneens de breedte. ‘Ik ben statisticus en werk samen met onderzoekers van andere vakgebieden zoals geneeskunde en taalkunde. 'Het plezier en de inspiratie die uit het interdisciplinair onderzoek komen, wil ik ook graag voor anderen faciliteren Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar hoe de universiteit werkt. Hoe kun je dingen veranderen?’ Eén gebied heeft daarbij haar bijzondere interesse en dat is diversiteit. En dan in de breedste zin dus niet alleen de bevordering van vrouwen in de wetenschap. ‘Ik vind de diversiteit in de YAL geweldig: zoveel verschillende vak- en aandachtsgebieden, interesses, nationaliteiten. En niemand is bang om zijn of haar mening te geven.’

Groeiende kloof

De voorzitter van de YAL, de politicoloog Tom Louwerse, wil voorbij de waan van vandaag. ‘De academische mantra van vandaag is excellentie', zei hij. ‘Maar onze grote zus, de Jonge Akademie van de KNAW, constateert een groeiende kloof tussen de haves en de  have nots, met name op het gebied van subsidieverwerving.’ Heel veel uitstekende wetenschappers grijpen naast de geldpotten. ‘Ook bij de selectie voor de YAL is onder anderen gekeken naar onze academische prestaties’, vervolgde Louwerse, ‘maar we zien onszelf niet als super stars. Zonder mentoren, vrienden en collega’s zouden we niet zijn waar we nu zijn. Ik wil dus graag dat wij een dienende Young Academy Leiden zijn.’

Rector magnificus Carel Stolker schudt de hand van de jonge Leidse onderzoekers Tom Louwerse (YAL) en Quentin Bourgeois (Jonge Akademie).
Rector magnificus Carel Stolker schudt de hand van de jonge Leidse onderzoekers Tom Louwerse (YAL) en Quentin Bourgeois (Jonge Akademie).

Zelf lid van de Jonge Akademie

Rector magnificus Carel Stolker en vicerector Hester Bijl zijn allebei enthousiast over de YAL. Stolker zei bij de installatie dat, naar zijn ervaring, voor bestuursfuncties vooral wordt gevist in de vijver van hoogleraren. Terwijl hijzelf – rond zijn 35ste, schatte hij – door zijn toenmalige decaan Thijs Drupsteen gevraagd werd om  voorzitter te worden van de commissie ‘Internationale opleidingen’ van de rechtenfaculteit. 'Dat was welbeschouwd de start van mijn bestuurlijke carrière.' Stolker citeerde ook de voorzitter van de KNAW, de Leidse natuurkundige Wim van Saarloos, die over de Jonge Akademie zei dat die de boel best mag opschudden. Dat mag de YAL van Stolker ook. Hester Bijl memoreerde de tijd dat ze zelf in het bestuur van de Jonge Akademie zat. Heerlijk en verrijkend vond ze dat, en ze gunt de leden van de YAL dezelfde ervaring.

444-project

YAL wil graag iets doen in het kader van de viering van 444 jaar Universiteit Leiden en wel het wetenschappelijke licht vooruit werpen op de komende 444 jaar. YAL-lid Sarah Giest legt uit: ‘We hebben drie thema’s geformuleerd die de komende tijd bepalen. Dat zijn Data science & technology, Equality, fairness & justice en Sustainability. Voor deze thema’s willen we in de loop van dit jaar zoveel mogelijk input verzamelen, via een eigen hashtag en socialmediakanalen. Uiteindelijk moet er een platform ontstaan waar de ideeën concreter worden en uitmonden in interdisciplinair onderzoek met concrete, maatschappelijke doelen.’

Tekst: Corine Hendriks
Fotografie: Monique Shaw
Mail de redactie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Niet per se jong
De leden van de Young Academy Leiden (YAL) hoeven niet per se jong te zijn. Het criterium voor aanmelding was: niet langer dan acht jaar geleden gepromoveerd zijn. Theoretisch kan dat ook iemand van 45 zijn. Maar de facto zijn de leden toch allemaal rond de dertig. Elke faculteit mocht zes gegadigden voordragen bij de sollicitatiecommissie, die bestond uit Leidse leden van de Jonge Akademie. Deze selecteerde de leden. Elk jaar worden zes nieuwe leden gekozen. Net als landelijk het geval is, houdt het lidmaatschap na vijf jaar op. Na de opbouwfase blijft het aantal leden dus gelijk maar wordt het langstzittende deel jaarlijks vervangen door nieuwelingen. Vicerector Hester Bijl onthulde het YAL-logo (foto).

De nieuwe leden zijn: Tom Louwerse (vz), Politicologie; Helen Pluut (vvz), Bedrijfswetenschappen; Sara Schrader, Archeologie; Olaf van Vliet, Economie en Bestuurskunde; Joris Larik, Vergelijkend, EU- en Internationaal Recht; Sarah Giest, Bestuurskunde; Martin Lipman; Filosofie; Anouk Goemans, Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening; Annemarie Samuels, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie; Stéphanie van der Pas, Wiskunde; Yamila Miguel, Sterrenkunde; Noel de Miranda, LUMC - Immunogenetica; Maaike van der Putten, LUMC - Duchenne-onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.