Universiteit Leiden

nl en

Anouk Goemans

Promovendus

Naam
A. Goemans MSc
Telefoon
+31 71 527 6186
E-mail
a.goemans@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Anouk Goemans studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en haalde cum laude haar master ‘Clinical Child and Adolescent Studies’. Als onderdeel van deze master heeft zij stage gelopen bij Curium-LUMC, het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Oegstgeest. Met haar afstudeerscriptie ‘The effectiveness of intergroup contact on different contact levels in reducing Muslim prejudice: A multilevel approach’ won zij de Emile Scriptieprijs en de landelijke NVO scriptieprijs 2011 in de categorie Orthopedagogiek. Later verscheen van haar scriptie een artikel in het peer-reviewed journal ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’. 

Met ingang van mei 2012 is Anouk gestart als promovenda bij de afdeling Jeugdhulpverlening (Orthopedagogiek) met een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in pleeggezinnen. In het eerste jaar van haar promotietraject combineerde zij dit met een functie als orthopedagoog op een SBO school in Zuid-Holland. Gedurende haar promotie houdt Anouk zich naast het onderzoek ook bezig met het geven van onderwijs en het begeleiden van (research)master studenten.

Onderzoek 

Het promotieonderzoek van Anouk richt zicht op de ontwikkeling van kinderen in pleegzorg. In samenwerking met diverse pleegzorgaanbieders in Nederland wordt middels een longitudinaal onderzoek een groep pleegkinderen gedurende een jaar lang gevolgd in hun ontwikkeling. In het onderzoek wordt nagegaan welke factoren belangrijk zijn voor een succesvolle pleegzorgplaatsing en een positieve ontwikkeling van het pleegkind.

Overige onderzoeksprojecten

 • Retrospectief dossieronderzoek naar breakdown en hereniging in pleegzorg (2013 – heden) (in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, Praktikon, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen).

 • Onderzoek naar perspectiefbepaling van pleegkinderen in Nederland (2014) (subsidie SKN) 

 • Literatuuronderzoek naar vier pleegzorg-thema’s in opdracht van het NJI (2014)

 • Verschillende meta-analyses op het gebied van pesten (2014 – heden)

 • Onderzoek naar pesten op middelbare scholen en MBO opleidingen (2014 – heden)

 • De vertaling en validatie van de MC-HOME (2013 – 2014)


Prijzen

 • Emile scriptieprijs 2011 - Universiteit Leiden

 • NVO scriptieprijs 2011 - Categorie ‘Orthopedagogiek’ – NVO
   

Registraties

 • NVO Basis Orthopedagoog

 • NVO Aantekening Diagnostiek

Promotoren

Prof. dr. P.H. (Paul) Vedder
Dr. M. (Mitch) van Geel

 

Zie Engelstalig profiel Anouk Goemans

Promovendus

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Orthopedagogiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A27

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden