Universiteit Leiden

nl en

Anouk Goemans

Universitair docent

Naam
Dr. A. Goemans
Telefoon
+31 71 527 6186
E-mail
a.goemans@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Anouk Goemans werkt als universitair docent bij de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op pleegzorg. Anouk voert onder andere projecten uit naar de ontwikkeling van kinderen in pleegzorg, screening en monitoring, perspectiefbepaling, besluitvorming rondom uithuisplaatsing en terugplaatsing en contact tussen pleegkinderen en hun (biologische) ouders/familie.

Anouk behaalde in 2012 haar master ‘Clinical Child and Adolescent Studies’ (cum laude) aan de Universiteit Leiden. In juni 2017 promoveerde zij op haar proefschrift ‘The development of children in foster care’. Als onderdeel van haar promotie werkte Anouk zes weken aan de University of Canterbury (Nieuw-Zeeland) aan een onderzoek naar screening en monitoring van pleegkinderen.

Lees meer over haar promotieonderzoek

Overige onderzoeksprojecten

 • Onderzoek naar schoolbetrokkenheid op MBO opleidingen (2016 – heden)
 • Onderzoek naar pesten en persoonlijkheid op middelbare scholen en MBO opleidingen (2014 – heden)
 • Onderzoek naar perspectiefbepaling van pleegkinderen in Nederland (2014) (subsidie SKN)
 • Literatuuronderzoek naar vier pleegzorg-thema’s in opdracht van het NJi (2014)
 • Verschillende meta-analyses op het gebied van pesten (2014 – heden)
 • De vertaling en validatie van de MC-HOME (2013 – 2014)

Prijzen en subsidies

 • Best article in Child Maltreatment for 2016 – Child Maltreatment (2016)
 • Travel grant – Van Steeden Fund, Leids Universiteits Fonds (2016)
 • Grassroots grant for innovation in education (2016) – Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Emile scriptieprijs - Universiteit Leiden (2011)
 • NVO scriptieprijs Categorie ‘Orthopedagogiek’ – NVO (2011)

Relevante links

Internationale onderzoekssamenwerkingen

 • Vlaams-Nederlands onderzoeknetwerk INFERD (Johan Vanderfaeillie, Frank van Holen, Marion van Hattum, Huub Pijnenburg en Harm Damen). Onderzoek naar hereniging en breakdown, ondersteuningsbehoeften van pleeggrootouders en besluitvorming rondom terugplaatsing.
 • Samenwerking met Michael Tarren-Sweeney (University of Canterbury, New Zealand). Onderzoek naar screening en monitoring van pleegkinderen. Validatieonderzoek naar de Brief Assessment Checklist.
 • Samenwerking met Paulo Delgado (Politécnico do Porto, Portugal) en Isabel Bernedo (University of Malaga, Spain). Onderzoek naar contact tussen pleegkinderen en hun (biologische) ouders/familie.
 • Samenwerking met Luciana Cassarino Perez (Universidade Federal do Rio Grande do Sol, Brazil) en Gemma Crous (Universitat de Girona, Spain). Onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van volwassen pleegkinderen en de factoren die samenhangen met hun ontwikkelingsuitkomsten.

Registraties

 • NVO Basis Orthopedagoog
 • NVO Aantekening Diagnostiek

Onderwijs

 • Bachelor: Jeugdzorg in beweging (hoorcolleges)
 • Bachelor en Master: scriptiebegeleiding
 • Master: Jeugdhulpverlening (hoorcolleges)
 • Master: stagebegeleiding

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • ForensicFam & YCareStudies

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A27

Contact

Publicaties

 • NVO Redactielid 'de Pedagoog'

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie