Universiteit Leiden

nl en

Specialistenopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht gelanceerd

Met trots introduceert het Juridisch PAO de nieuwe VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Onder leiding van hoofddocent professor Gerrit-Jan Zwenne is er een programma in elkaar gezet waarin de specialisten uit de praktijk en wetenschap een bijdrage zullen leveren.

In de opleiding wordt in de praktijk toepasbare kennis aangeboden op een academisch niveau. Vrijwel alle docenten hebben ten minste tien jaren, en vaak nog veel langer, ervaring in het rechtsgebied. Veel van hen zijn ook gepromoveerd en verzorgen al geruime tijd aan verschillende universiteiten onderwijs aan studenten en professionals.

De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met rechtsvragen op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste een jaar in de praktijk werkzaam zijn en dus beschikken over basiskennis.

Gerrit-Jan Zwenne

Huiswerkopdrachten en mondeling examen

De opleiding vergroot het praktisch kennisniveau van deelnemers zowel in de breedte als in de diepte. Een deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, beschikt over een goed en volledig overzicht van het rechtsgebied en de kennis om vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden in de praktijk de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat dan betekent. De deelnemer kan beredeneren waarom er in een specifiek geval wel of niet sprake is van een rechtsvraag of een juridisch probleem. En voor deze rechtsvraag of dit probleem kan de deelnemer vervolgens beargumenteren en onderbouwen welke antwoorden en oplossingen er wel, of niet, zijn. 

Er zijn negen cursusdagen van ieder vijf onderwijsuren waarin op intensieve en interactieve wijze wordt ingegaan op verschillende cursusonderwerpen, de kernbegrippen en beginselen, verplichtingen en rechten van individuen, rechtspraak en besluiten van de toezichthouder.

Tijdens de opleiding moeten er drie huiswerkopdrachten worden gemaakt. De opleiding wordt op 26 september afgesloten met een mondeling examen.

Nationaal Privacycongres 2019

In de cursusprijs is deelname aan het Nationale Privacycongres inbegrepen. De tiende editie van dit congres is vrijdag 8 november 2019. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 695,00 en staat voor 5 extra PO NOvA-punten.

Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A)

Voor toelating van de recent opgerichte specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) is vereist dat de opleiding met goed gevolg is afgerond. Het lidmaatschap van de vereniging geld als een kwaliteitskeurmerk. De leden en aspirant-leden zijn advocaten die zich aantoonbaar vergaand hebben gespecialiseerd in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht en zich op dat terrein blijven ontwikkelen. Informatie over deze nieuwe vereniging is hier te vinden.

De opleiding gaat 23 mei aanstaande van start. Het aantal opleidingsplaatsen is beperkt. Voor meer informatie: klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.