Universiteit Leiden

nl en

Report

Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief: Verkenning naar participatie en burgerinitiatief in de Nederlandse archeologie.

Dit rapport maakt deel uit van het project Receptenboek burgerparticipatie in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Author
H. van Londen, M.H. van den Dries, S. Landskroon
Date
31 March 2021
Links
The publication in Open Access

Burgerparticipatie vanuit het oogpunt van democratisering of ten behoeve van sociale doelen is in de Nederlandse archeologie pril. De voorliggende verkenning is uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid om inzicht te krijgen in deze jonge praktijk.

Op het gebied van participatie in de Nederlandse archeologie bestaat nog geen gedeelde handelingspraktijk. Daarom wordt in dit rapport eerst aandacht besteed aan het begrippenkader. Participatie (met en door burgers) wordt hierin onderscheiden van publieksbereik (voor burgers). Het eerste begrip verwijst naar het Verdrag van Faro (Raad van Europa, 2005), het tweede naar dat van Valletta (Raad van Europa, 1992). Het bestaand archeologische bestel is in hoge mate geënt op het Verdrag van Valletta, de zogenaamde Malta-praktijk, waarbij de nadruk ligt op de bescherming van archeologisch erfgoed (als bron van kennis) en dus op de intrinsieke waarde. Het Verdrag van Faro stelt niet het materiële aspect van erfgoed centraal maar de samenleving en introduceert daarmee een nieuwe manier van denken in de omgang met erfgoed. Het waarom van de archeologische monumentenzorg staat daarmee ter discussie. Het raakt het discours over democratisering, lokalisme en de wens erfgoed te laten bijdragen aan grote thema’s in de samenleving zoals welzijn en inclusiviteit.

This website uses cookies.  More information.