Universiteit Leiden

nl en

Moleculen bouwen met duurzame elektriciteit

Om in 2050 de CO2-uitstoot naar nul te brengen, is het NWO-programma E2CB gestart. Het doel: alle grondstoffen voor de chemische industrie uit duurzame bronnen produceren. Hoogleraar Elektrochemie Marc Koper is vanuit Leiden betrokken.

Van de koolstofdioxide af

In 2050 wil de Nederlandse chemische industrie negentig procent minder koolstofdioxide uitstoten dan nu. Elektrochemie – moleculen maken met behulp van elektriciteit – kan twee vliegen in een klap slaan: het reduceert niet alleen de CO2-uitstoot, maar maakt het ook mogelijk overschotten aan elektriciteit uit duurzame bronnen, zoals wind en zon, op te slaan in chemische bindingen. Op dit moment zijn er echter nog weinig elektrochemische processen bekend die op industriële schaal bruikbaar zijn.

Duurzame moleculen

Het E2CB-programma, geleid door Bernard Dam van de TU Delft, wil hier verandering in brengen. Het consortium richt zich op de hele keten: van materiaalonderzoek op de nanoschaal tot en met verschillende typen reactoren op de macroschaal. De onderzoekers willen nieuwe schaalbare elektrochemische processen ontwikkelen om onder andere methaan, vloeibare koolwaterstoffen en ammoniak op een duurzame manier te produceren, en om biomassa om te zetten in nuttige chemische bouwstenen.

Samenwerking

Voor dit project gaat het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC) samen met groepen uit Wageningen en Eindhoven werken aan de omzetting van biomassa en CO2 met behulp van elektriciteit. Hiervoor deelt het LIC twee promovendi met Wageningen en Eindhoven.

Dit bericht is gebaseerd op het bericht van NWO.  

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verbindt mensen en middelen om wetenschapsbreed technologie en technische kennis te ontwikkelen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit vindt plaats door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren, gebruikers en onderzoekers bij elkaar te brengen en door projecten te begeleiden naar optimale kansen voor kennisoverdracht.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.