Universiteit Leiden

nl en

Een terugblik op het middagsymposium PLEEGZORG

Vrijdag 16 november vond het middagsymposium PLEEGZORG plaats, georganiseerd door dr. Anouk Goemans, Nikita Schoemaker, MSc en dr. Daisy Smeets, werkzaam bij de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ruim 100 pleegzorgprofessionals vanuit heel Nederland spraken met elkaar over recente wetenschappelijke inzichten. Aan bod kwamen vragen zoals: hoe kunnen we pleegkinderen het beste ondersteunen in hun ontwikkeling; kunnen we voorafgaand aan de pleegzorgplaatsing inschatten welke zorg het beste aansluit, welke interventieprogramma's zijn er voor pleegzorg en wat is de effectiviteit daarvan.

Dr. Anne Steenbakkers
Dr. Anne Steenbakkers

Een nieuwe tool die de behoeften van pleegkinderen in kaart brengt

Dr. Anne  Steenbakkers

Om kinderen die in pleeggezinnen wonen te ondersteunen in hun ontwikkeling, is het belangrijk dat er aan hun psychosociale behoeften tegemoetgekomen wordt. De uitdaging voor pleegouders en pleegzorgbegeleiders is om aan te sluiten bij de behoeften van het individuele kind, omdat pleegkinderen verschillen in de behoeften die zij ervaren en ook niet altijd even gemakkelijk praten over zichzelf en wat zij willen. Dr. Anne Steenbakkers ontwikkelt momenteel samen met haar collega's aan de Rijksuniversiteit Groningen een tool die kinderen en jongeren helpt om hun behoeften uit te drukken, zonder woorden en zonder sturing van volwassenen. Naar verwachting is de tool vanaf de zomer 2019 gratis beschikbaar.

Download de presentatie 'Een tool om de behoeften van pleegkinderen in kaart te brengen' ››

Startkenmerken en kinderontwikkeling in verschillende 24-uurs settings

Dr. Harmke Leloux-Opmeer

Uit onderzoek blijkt dat tenminste 20% van de uithuisgeplaatste kinderen onvoldoende profiteert van de plaatsing, getuige het aantal voortijdig afgebroken plaatsingen. Dit roept de vraag op of je van tevoren kan inschatten welke zorg het beste aansluit bij de startsituatie van het kind en zo ja, hoe dan? Aan de hand van onderzoeksresultaten bespreekt dr. Harmke Leloux-Opmeer welke kind- en gezinskenmerken gerelateerd zijn aan een gunstige danwel ongunstige sociaal emotionele ontwikkeling van uithuisgeplaatste kinderen, in het bijzonder van pleegkinderen. Hoe kun je deze resultaten gebruiken in de praktijk? 

'Het is beter te beginnen met een integrale risico- en behoefteanalyse, zodat de specifieke kind- en gezinsomstandigheden duidelijk zijn', aldus Leloux: 'Vervolgens moet een goede match tot stand komen.' De derde stap waar Leloux voor pleit, is het routinematig monitoren van het effect van uithuisplaatsing, zodat duidelijk wordt welke interventie in welke omstandigheden de beste resultaten biedt. Lees meer over het onderzoek van Harmke Leloux-Opmeer.

Download de presentatie 'Mij een zorg?! Startkenmerken en kinderontwikkeling in verschillende 24-uurs settings' ››

Dr. Daisy Smeets
Dr. Daisy Smeets

Interactieve workshop: Onderzoek & praktijk: samen sterk

Dr. Daisy Smeets

Onderzoek heeft belangrijke implicaties voor de praktijk, maar praktische vraagstukken zijn ook een belangrijke bron voor veel onderzoek. In deze interactieve sessie gingen de bezoekers van het middagsymposium in groepjes naar een nabij gelegen cafeétje om samen onbeantwoorde vraagstukken uit de praktijk te formuleren. Over 2 thema’s waren de meeste vragen, te weten:

 1. Stabiliteit van plaatsing en breakdown
  1. Welke factoren hangen samen met een stabiele plaatsing?
  2. Hoe kunnen we stabiele plaatsingen bevorderen en dus breakdown voorkomen?
    
 2. Participatie en samenwerking van alle actoren in het systeem (pleegkind, pleegouders, biologische ouders, professionals)
  1. Hoe kan contact met biologische ouders het beste worden vormgegeven?
  2. Hoe zorg je voor goede samenwerking tussen alle partijen?
  3. Hoe kunnen pleegouders het beste ondersteund worden?

De vragen die naar aanleiding van de workshop verzameld zijn, zullen door middel van literatuuronderzoek beantwoord worden. De bezoekers van het symposium ontvangen hier binnenkort een terugkoppeling van. Tevens werd de intentie uitgesproken om krachten te bundelen om ijzersterk onderzoek op te zetten om zo een antwoord te vinden op vraagstukken uit de praktijk.

Interventieprogramma’s voor pleegzorg

Nikita Schoemaker MSc

Om pleegouders te helpen bij de uitdagingen die zij vaak ervaren bij het opvoeden van hun pleegkinderen, bestaan er verschillende interventieprogramma’s. In een meta-analytisch onderzoek, waarbij de resultaten van alle individuele interventiestudies samengenomen worden, is gekeken wat de effectiviteit van deze interventies is op het verbeteren van 4 ouderfactoren: sensitiviteit, disciplineren, kennis en attituden, en opvoedstress - en 4 kindfactoren: gehechtheid, gedragsproblemen, stress en breakdown. De resultaten van dit onderzoek werden besproken en Nikita Schoemaker lichtte vervolgens het reeds lopend effectiviteitsonderzoek naar Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline in FosterCare (VIPP-FC) toe.

Download de presentatie "Interventieprogramma's voor pleegzorg, wat kunnen we leren uit wetenschappelijk onderzoek?" ››

Het middagsymposium Pleegzorg 2018 werd mede mogelijk gemaakt door het Leids Universiteits Fonds (LUF).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.