Universiteit Leiden

nl en

Kies meteen de juiste zorg bij uithuisplaatsing

Een kind moet meteen intensieve 24-uurshulp krijgen als de problematiek daarom vraagt. Dat adviseert Harmke Leloux op grond van haar onderzoek. Promotie 26 september.

In 2014 berekende de Wereldgezondheidsorganisatie dat er in Europa 117 miljoen kinderen slachtoffer werden van seksueel, fysieke en/of geestelijke mishandeling. Veel van deze kinderen worden (tijdelijk) in een vervangende opvoedingssetting geplaatst voor hun veiligheid of vanwege de ernstige gevolgen van de mishandeling op hun gedrag en ontwikkeling. Drie hoofdzorgvormen bij zo’n uithuisplaatsing zijn pleegzorg, gezinshuizen en residentiële (jeugd)zorg. Uit onderzoek blijkt echter dat tenminste 20% van de uithuisgeplaatste kinderen onvoldoende profiteert van de plaatsing, getuige het aantal voortijdig afgebroken plaatsingen.

Interventies met de beste resultaten

'Het is beter te beginnen met een integrale risico- en behoefteanalyse, zodat de specifieke kind- en gezinsomstandigheden duidelijk zijn', aldus Leloux: 'Vervolgens moet een goede match tot stand komen.' Uit Leloux' onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat pleegzorg een effectieve keuze is voor kinderen tot ongeveer 8 jaar met matige psychosociale problemen die mishandeld zijn. De derde stap waar Leloux voor pleit, is het routinematig monitoren van het effect van uithuisplaatsing, zodat duidelijk wordt welke interventie in welke omstandigheden de beste resultaten biedt.

Leloux onderzocht de kenmerken van tweehonderd uithuisgeplaatste kinderen in de basisschoolleeftijd en hun psychosociale ontwikkeling in het eerste jaar van hun plaatsing in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling.

Lees de samenvatting van 'Who Cares?! Baseline profiles and child development' ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.