Universiteit Leiden

nl en

Leiderschapsdilemma’s voor burgemeesters

Burgemeesters hebben te maken met een samenleving die polariseert, een politiek die steeds en sneller wisselt en een gefragmenteerd bestuurlijk krachtenveld. Aan burgemeesters worden steeds meer verschillende en ook steeds vaker tegenstrijdige eisen gesteld. Wat betekent het om burgemeester te zijn in deze tijden van verandering? En wat zijn dan concrete handelingsperspectieven voor het leiderschap van burgemeesters?

Saniye Celik en Nikol Hopman spraken met burgemeesters en andere bestuurders en schreven hierover een essay, dat gepubliceerd is in Bestuurswetenschappen. En in samenwerking met het Nederlands Genootschap Burgemeesters biedt het Centre for Professional Learning dit najaar voor de eerste keer het programma ‘Publiek Leiderschap, burgemeester in tijden van verandering’. Op woensdag 31 oktober start de derde module.

Voor meer informatie zie: www.professionallearning.nl  en www.burgemeesters.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.