Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe taskforce Studentenwelzijn aan de slag met mentale gezondheid

Stress onder studenten is een groeiend probleem. Een nieuwe taskforce Studentenwelzijn gaat zich buigen over de mentale gezondheid van studenten bij de Universiteit Leiden.

Het is een probleem waar steeds meer aandacht voor is: studenten die een te hoge werkdruk ervaren, last hebben van stress of zelfs mentale of psychische problemen ontwikkelen. Eerder dit jaar werd het symposium Omgaan met stress van het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) druk bezocht. Vicerector Hester Bijl zei daar: ‘Een snellere maatschappij, een nieuw leven als student en steeds meer keuzemogelijkheden. Er komt veel op studenten af.’

Prestatiedruk beïnvloed studie

‘Ruim 61% van de Nederlandse studenten zegt vaak tot erg vaak prestatiedruk te voelen, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Windesheim,’ zegt Alderik Oosthoek, fractievoorzitter van studentenpartij ONS in de Universiteitsraad. De stress die dat kan opleveren, heeft ook invloed op de cognitieve vaardigheden van studenten. Zijn partij vroeg voor de zomer aandacht voor dit probleem in de Universiteitsraad, met een lijst aanbevelingen die zij samen met studentenpartijen uit heel Nederland hadden opgesteld. ‘Gelukkig had het College van Bestuur ook al oog voor deze problematiek, en werd meteen besloten een taskforce Studentenwelzijn op te richten.’

Taskforce van studenten en experts

De taskforce zal bestaan uit studenten, studentpsychologen en -decanen en inhoudelijke experts op het gebied van stress van het LUMC en de faculteit Sociale Wetenschappen. Zij gaan in kaart brengen hoe groot het probleem is binnen de Leidse studentengemeenschap. Daarnaast zullen ze zich buigen over het beleid van de universiteit op dit gebied – wat is er al aan voorzieningen, en zijn er nog meer of andere zaken nodig – en kijken naar de invloed van studierendementsmaatregelen op het welzijn van studenten.

Onzeker over de toekomst

Studentpsycholoog Emile Dingjan is blij met de instelling van de taskforce. ‘We zien wel een toename van studenten die zich bij ons melden, al is die niet schrikbarend groot. Maar de reden waarmee studenten zich melden, lijkt te verschuiven. Veel studenten zijn onzeker over wat de toekomst brengt, en ervaren daar veel stress van. De beleving van stress lijkt ook veel heftiger.’ In kaart brengen hoe groot het probleem onder Leidse studenten precies is, lijkt hem dan ook een goed plan.

Oorzaken van stress

Om maatregelen te kunnen nemen om het mentale welzijn van studenten te verbeteren, moeten ook de oorzaken in kaart worden gebracht.  Oosthoek hoort vaak over de druk door de eisen die aan studenten worden gesteld om sneller en beter te studeren, zoals het bindend studieadvies. ‘Ik denk dat het verminderen of zelfs afschaffen van die maatregelen die het studierendement moeten verhogen, het grootste effect zal hebben op het mentale welzijn van studenten.’ Volgens studentpsycholoog Dingjan speelt de alsmaar groeiende nadruk op excellentie een belangrijke rol. ‘Een zes halen is niet meer voldoende en er wordt van studenten verwacht om allerlei extra’s te doen zoals Honours classes, excellentietrajecten, commissie- of bestuurswerk. En er wordt steeds vaker geselecteerd voor masters. Dat geeft veel druk.’

Ondersteuning van studenten

Dingjan pleit dan ook voor een wat meer evenwichtig beleid binnen de universiteit, met minder nadruk op excellentie. ‘De gemiddelde student mag er ook zijn! Als dat idee meer wordt uitgedragen, kan het veel stress schelen.’ Oosthoek hoopt dat er snel actie wordt ondernomen. ‘Een bewustwordingscampagne voor studenten kan al een eerste verbetering zijn, om studenten te helpen inzien dat ze met stressklachten of psychische problemen niet alleen staan, en dat de universiteit voor hen klaar staat.’ Dingjan beaamt dat laatste. ‘De studentpsychologen hebben een open spreekuur, of je studieadviseur kan je naar ons doorsturen.’ Naast individuele begeleiding zijn er ook allerhande trainingen en workshops voor studenten om te helpen bij studie en studiestress. ‘Je kunt als student altijd bij ons terecht.’

Ervaar jij stress?

Heb jij last van stress, prestatiedruk of andere problemen die je in de weg staan bij je studie? Aarzel niet om langs te gaan bij een van de studentpsychologen. Informatie over het open spreekuur of het maken van een afspraak vind je op de studentenwebsite.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.