Universiteit Leiden

nl en

In memoriam: dr. Johanna Stöger (1957-2018)

Op 19 augustus bereikte ons het droevige bericht dat onze lieve collega Johanna Stöger, omringd door haar familie, is overleden. Hanna was al enige tijd ziek. Tot dit voorjaar echter leek ze, na een geslaagde operatie en behandeling vorig jaar, al snel weer helemaal de oude. Het is vreselijk dat ze de strijd tegen haar ziekte uiteindelijk niet heeft kunnen winnen. Hanna is maar 61 jaar oud geworden.

Hanna kwam naar Leiden als oudere student in de archeologie van de Mediterrane wereld en al snel onderscheidde ze zich door haar eigenschappen: enthousiasme, kritisch denkvermogen, geloof in verandering en empathie. Met de haar kenmerkende energie stortte ze zich op een scala aan onderwerpen. Daarvan zou de archeologie en geschiedenis van Ostia, de havenstad van keizerlijk Rome, de meest belangrijke worden. De veldwerktraditie waar ze als student deel van uitmaakte zou ze later zelf, en zeer succesvol, voortzetten als onderzoeksleider.

Dat Hanna promotieonderzoek zou gaan doen sprak voor zich. Haar proefschrift, een space-syntax analyse van enkele huizenblokken in Ostia, is illustratief voor haar wetenschappelijke kwaliteiten: het is methodisch explorerend en vernieuwend enerzijds, anderzijds uiterst grondig, degelijk en behoedzaam. Haar werk in Ostia werd internationaal, zowel in Italië als daar buiten, snel opgemerkt en zeer gewaardeerd

Haar proefschrift, verschenen als deel van de ASLU boekenserie, wordt vaak geciteerd en vormt de basis voor veel vervolgonderzoek.

Ook in Leiden en Nederland wist Hanna velen te overtuigen van haar kwaliteiten als onderzoeker - en zeker ook van haar grote kwaliteiten als docent. Na haar promotie speelde Hanna vele jaren een grote en belangrijke rol in het onderwijsprogramma Klassieke en Mediterrane Archeologie. Haar inzet voor onderwijs, zowel in de collegezaal als in het veld, wordt binnen de Faculteit door velen gezien als exemplarisch. Waarschijnlijk kunnen haar scriptiestudenten het best getuigen van haar enorme betrokkenheid en inzet bij hun werk: werken aan een scriptie van een student was voor Hanna belangrijker dan werken aan een eigen artikel.

De afgelopen jaren bouwde Hanna haar onderwijsactiviteiten af om zich te storten op een nieuw project betreffende de archeologie van Bronstijd Griekenland. Ook dat deed ze met enthousiasme, kritisch denkvermogen en geloof in verandering en we betreuren het dat haar niet meer tijd is gegeven om dit werk uit te bouwen. Ostia verdween echter nooit van haar horizon en dat nog deze maand een onder haar leiding tot stand gekomen proefschrift over watergebruik in Ostia enthousiast werd goedgekeurd maakte haar trots en blij.

We zijn Hanna dankbaar voor alles wat ze voor de faculteit heeft betekend en we zullen haar verschrikkelijk missen.

Condoleancekaart

Bij de receptie van het Van Steenis ligt een condoleancekaart voor de familie van Hanna. Een persoonlijke boodschap op de kaart schrijven kan tot en met vrijdag 24 augustus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.