Universiteit Leiden

nl en

Child Abuse & Violence congres ‘Broken 2018’ op Aruba

Op het congres ‘Broken 2018’, dat gehouden werd van 23-25 augustus op Aruba, verzorgde Mariëlle Bruning een lezing over het recht van elk kind op bescherming tegen geweld en de implementatie van dit recht in de praktijk van jeugdzorg en kinderbescherming.

Tijdens het multidisciplinaire congres stond de preventie en aanpak van kindermishandeling centraal en was in het bijzonder aandacht voor kinderdoding. De directe aanleiding vormde het tragische incident dat in het najaar van 2017 speelde op Aruba; twee jonge kinderen werden door hun stiefvader gedood. Het congres werd druk bezocht door professionals van Aruba, Curacao en Bonaire. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Ontwikkeling van Aruba, dr. Lampe, en de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curacao, mw. Alcalá-Wallé, namen intensief deel aan het driedaagse congres. Zij spraken uit dat er vervolg zal worden gegeven aan de uitkomsten van het congres door verdere samenwerking tussen de eilanden. Zij zullen werken aan de bevordering van verdere kennisoverdracht over preventie en aanpak van kindermishandeling, waarbij wetenschap en praktijk nauw samenwerken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.