Universiteit Leiden

nl en

5 – 7 November Responsible Behaviour in Cyberspace: Novel Horizons

Van 5 - 7 november vindt The Hague Programme for Cyber Norms plaats in Het Spaansche Hof in Den Haag. Het thema dit jaar is Gedrag in cyberspace: nieuwe horizonnen.

De keynote sprekers zijn Laura DeNardis, Myriam Dunn Cavelty, Dennis Broeders en Adam Segal. Deze vijf onderwerpen komen aan bod: staats- en niet-statelijke/industriële actoren, machtsdynamiek, institutionele perspectieven, regionale perspectieven en internationaal recht. Tot slot zal er een paneldiscussie zijn met vertegenwoordigers van Microsoft en Siemens over privé betrokkenheid van de sector bij cybernormen.

Dit programma is in het Engels.

Lees verder op de Engelse pagina op onze website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.