Universiteit Leiden

nl en

Slaat het anonimiseren in vonnissen door ten koste van maatschappelijk relevante openbaarmaking?

Volgens professoren en journalisten slaat het anonimiseren in vonnissen te ver door en gaat dit ten koste van de maatschappelijk relevante openbaarmaking. Ook de rechtspraak vind het goed dat de journalistiek dit debat aanzwengelt.

Gerrit-Jan Zwenne

Het debat gaat over tekortschietende online openbaarheid van de Nederlandse rechtspraak. Deze tekortschietende online openbaarheid zou veroorzaakt worden door te vergaande regels voor het anonimiseren van vonnissen, die in de praktijk vaak verschillend en triviaal worden toegepast. Bovendien zijn deze tijdrovend, waardoor uitspraken laat of helemaal niet online komen.

Gerrit-Jan Zwenne geeft hierover zijn mening op 4 juni 2018 in Villamedia. Zo zijn in een recent vonnis over TV Media Partners bijna tweehonderd namen van eisende bedrijven in een civiele zaak geanonimiseerd. ‘Dit gaat echt veel te ver. Ik kan geen goede reden bedenken om hier de bedrijfsnamen te schrappen’, zegt Zwenne.

‘Als hoofdregel zouden alle gerechtelijke uitspraken openbaar moeten zijn, en anonimiseren de uitzondering. Bijvoorbeeld bij vonnissen en arresten in straf- en belastingzaken en zaken met minderjarigen. Het is de rechtspraak zelf die bepaalt wat beschikbaar komt. Het duidt er niet op dat de rechtspraak de openbaarheid graag wil dienen. En uit oogpunt van maatschappelijke en wetenschappelijke controle is dit ongewenst,’ aldus Zwenne.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.