Universiteit Leiden

nl en

Het draagvlak voor maatregelen voor een betere waterkwaliteit gekwantificeerd

Bescherming tegen overstroming, drinkwater, zwemwater: het zijn voorbeelden van diensten die water in Nederland bieden. In een project geleid door Leidse milieuwetenschappers zijn al deze ecosysteemdiensten overzichtelijk bijeen gebracht. Hiermee, en met een nieuw analyse-instrument, kunnen waterschappen in Nederland de waterkwaliteit verbeteren.

Om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren, zijn veelal ingrijpende maatregelen nodig. Waterschappen kunnen dat niet alleen, dus nauwe samenwerking met anderen is cruciaal. Begrip van de vele ecosysteemdiensten die het water de actoren levert, zoals bescherming tegen overstroming, drinkwater, zwemwater, faciliteren van koolstofvastlegging enzovoort, en in welke mate die diensten veranderen door maatregelen kan het begrip voor het nemen van maatregelen aanzienlijk vergroten. In een project voor stowa (stichting toegepast onderzoek waterbeheer) geleid door het CML (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden) van de Universiteit Leiden is samen met duoadvies, b&d Natuuradvies en de Universiteit Antwerpen een overzicht gemaakt van belangrijke diensten van ons water. Ook is een analyse-instrument, Sleutelfactor Context, ontwikkeld waarmee ruimtelijk expliciet diensten beïnvloed door het water en de veranderingen daarin door maatregelen letterlijk in kaart worden gebracht.

Aan de slag

Het instrument is gepresenteerd op het stowa-symposium voor bestuurders van de waterschappen 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen'. Ook zijn er twee workshops over het gebruik van de Sleutelfactor Context gegeven. Met deze kennis kunnen de waterschappen aan de slag om de waterkwaliteit in Nederland verder te verbeteren.

Instrument en rapport downloaden

Het analyse-instrument komt binnenkort als download beschikbaar op de website van Deltares. Het rapport over de Sleutelfactor Context met de achtergronden, fact sheets over de rekenregels en een handreiking voor het gebruik is al beschikbaar op de website van stowa als publicatie 2018-31.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.