Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde-student Wouter Kuin winnaar SER-scriptieprijs 2018

Bestuurskunde-student Wouter Kuin heeft met zijn Masterscriptie 'Passion for Sustainable Fashion' de SER-Scriptieprijs 2018 gewonnen van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij krijgt de prijs vanwege de grote relevantie voor het SER-werk, het gedegen onderzoek, het hoge analytische niveau en de goede leesbaarheid. Wouter sprak vrijdag de raadsvergadering toe en ontving, naast een geldprijs van 2000 euro, de aanbieding om een dag mee te lopen met de voorzitter van de SER.

Passion for Sustainable Fashion

De scriptie van Wouter Kuin gaat over de motieven van bedrijven om het Internationaal MVO-convenant KLeding en Textiel te tekenen. Naast erkenning van duurzaamheid als nieuwe norm blijkt ook steeds meer de vraag van consumenten naar duurzaamheid een belangrijke rol te spelen, méér dan druk vanuit de politiek of vrees voor extra wetgeving. Bedrijven waarderen daarnaast de mogelijkheid om in het kader van IMVO te leren van andere bedrijven en om lastige thema's gezamenlijk aan te pakken. Wouter is student van de Master Public Administration aan de Faculty of Governance and Global Affairs en werd tijdens zijn scriptie begeleid door dr. Caelesta Braun van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Concurrentie

Voor deelname aan de SER-scriptieprijs hebben 35 studenten zich aangemeld. Wouter werd samen met 2 andere studenten geselecteerd en genomineerd. De twee andere genomineerden, Steffie van den Bosch (Ondernemingsrecht, Tilburg University) en Jorien Fase (Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam), eindigden te op de twee en derde plaats. De scriptie van Steffie van den Bosch gaat over het juridisch- normatieve kader voor de doorstart van een bedrijf bij een naderend faillissement. De scriptie van Jorien Fase (Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft als onderwerp de factoren die van invloed zijn op de participatie van midelbaar opgeleiden aan een leven lang leren.

Jury

De jury, bestaande uit SER-voorzitter Mariëtte Hamer, VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en FNV-voorzitter Han Busker,  beoordeelde de Master-scriptieprijs als goed leesbaar en goed opgebouwd. Het gaat om een voor het SER-werk zeer actuele en bruikbare vraagstelling, want meer inzicht in de motivatie van bedrijven zal nuttig zijn voor de totstandkoming van toekomstige convenanten. Bovendien is het een gedegen kwalitatief en kwantitatief onderzoek, waarschijnlijk het eerste in zijn soort naar dit type convenanten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.