Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe doseringsschema’s om antibioticaresistentie terug te dringen

Resistentie tegen antibiotica is een groot probleem in de gezondheidszorg. Dankzij een beurs van het Stichting Elise Mathilde Fonds kan farmacoloog Coen van Hasselt op zoek naar nieuwe doseringsschema’s om de ontwikkeling van antibioticaresistentie terug te dringen.

Van Hasselt doet onderzoek naar de relatie tussen het tijdsverloop van concentraties antibiotica die nodig zijn om een ziekmakende bacteriën te doden, en de resistentieontwikkeling van diezelfde bacteriën. Hij combineert hiervoor slimme proeven in het lab met de ontwikkeling van wiskundige modellen die het gedrag van antibiotica in het lichaam beschrijven.

Doseringsschema’s

‘Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot het opstellen van doseringsschema’s die niet alleen geoptimaliseerd zijn voor het bestrijden van de bacteriële infectie maar daarnaast ook resistentieontwikkeling kan beperken,’ zegt Van Hasselt.’ Dat is hard nodig, want steeds meer bacteriën worden resistent tegen antibiotica, terwijl er amper nieuwe antibiotica bijkomen. Dat maakt het in de toekomst mogelijk steeds lastiger om bacteriële infecties te bestrijden.

Leids Universiteits Fonds

Van Hasselt kreeg onlangs een beurs uit het Stichting Elise Mathilde Fonds om zijn onderzoeksvoorstel verder uit te werken. Dat familiefonds is sinds 2016 verbonden aan het Leids Universiteits Fonds (LUF) en schenkt via die weg geld aan wetenschappelijke projecten. Met de 20.000 euro uit het fonds kan Van Hasselt een zogeheten ‘proof of concept’ ontwikkelen.

Springplank

‘De beurs is een mooie springplank,’ zegt Van Hasselt. ‘Dankzij deze ondersteuning kan ik een voorbeeld uitwerken om de potentie van dit project te laten zien, bijvoorbeeld door voor één bacteriestam een doseringsschema op te stellen. Dat voorbeeld kan ik dan gebruiken voor grotere subsidieaanvragen, zoals een Vidi-beurs van NWO.’

Cyclische behandeling

Op de langere termijn hoopt Van Hasselt ook te kijken naar de combinatie van verschillende antibiotica om resistentie tegen te gaan. ‘Als bacteriën resistent worden voor één bepaald antibioticum, worden ze soms ook gevoeliger voor een andere antibioticasoort. Misschien is het wel mogelijk om een cyclisch doseringsschema op te zetten waarbij we achtereenvolgens met verschillende soorten antibiotica behandelen. Dat wil ik graag onderzoeken.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.