Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen: Bente de Leede & Nadeera Rupesinghe

Bente de Leede en Nadeera Rupesinghe zijn sinds oktober 2017 als PhD-kandidaat en Postdoc verbonden aan het project 'Colonialism Inside Out. Experience and Plural Practice in Dutch Institutions in Sri Lanka (c. 1700-1800)'. Beiden zijn al jarenlang als student of onderzoeker aan de Universiteit Leiden verbonden, maar stellen zich graag nog even voor.

Bente de Leede

Mijn naam is Bente de Leede en ik ben in oktober 2017 begonnen met mijn PhD. Mijn onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘Colonialism Inside Out’ met Nadeera Rupesinghe, Alicia Schrikker en een aantal collega’s aan de Radboud Universiteit. Mijn sub-project gaat over de bekering van Sri Lankaanse mensen tot de Nederlands Gereformeerde kerk in het midden van de achttiende eeuw en de gevolgen daarvan voor hun dagelijks leven en familieverhoudingen.

Ik ben geboren in Gouda en heb hier in Leiden Geschiedenis gestudeerd (BA en MA). Tijdens mijn studie heb ik een breed spectrum aan vakken gevolgd, maar het meest was ik geïnteresseerd in het hoe en waarom van koloniaal beleid, ideologie en de uitwerking daarvan in de praktijk. Mijn masterthesis ging over het beeld van de lokale bevolking in Nederlandse politieke teksten en reisverslagen over Nederlands-Indië aan het begin van de negentiende eeuw, en de invloed van de Verlichting, lokale agency en liberalisme op dit beeld. Eerder heb ik mij ook bezig gehouden met Duitse koloniale verenigingen en Nederlands koloniaal beleid op Bali bestudeerd. In het kader van een museumstage heb ik een aantal maanden op Bali gewerkt en dit wakkerde mijn interesse in de koloniale praktijk en haar hedendaagse consequenties nog meer aan.

In mijn PhD-project gebruik ik een sociaal-culturele benadering om religie te bestuderen, en wil ik ontdekken hoe vroegmoderne boeren en stedelijke gemeenschappen in Zuid-Azië zich verhielden tot de kerk en haar normatieve structuur. Wat was de functie van de Nederlands Protestantse kerk in de Sri Lankaanse maatschappij? Wat was de (normatieve) invloed van bekering op hun levensloop en familierelaties? Hoe voelden zij zich betrokken bij, worstelden met of onderhandelden met dit (koloniale) instituut? Een belangrijke bron hiervoor zijn nog niet bekeken kerkelijke registers met gegevens over bekering, doop, huwelijk en dood, de zogenaamde schoolthombos. Wat betekende het om in deze registers te zijn opgenomen? Ik zal deze data zowel kwantitatief bestuderen, onder andere met het aanleggen van een database, als kwalitatief door het natrekken en analyseren van levensverhalen.

Ik vind het leuk om in een projectteam te werken en in samenwerking met de Radboud Universiteit. Ik kijk er ook naar uit onderzoek te doen in Sri Lanka en het land beter te leren kennen. En als je eens over iets anders met me wilt praten dan geschiedenis, is muziek altijd een goede optie!

Nadeera Rupesinghe

Mijn naam is Nadeera Rupesinghe. In 2001 ben ik begonnen met de BA-geschiedenis in Colombo, Sri Lanka aan de University of Colombo. Eigenlijk vond ik het interessantste onderdeel van mijn studie de geschiedenis van het voor-moderne Sri Lanka, maar gedurende mijn tijd als ‘Encompass’ (Encountering a Common Past in Asia)-student in Leiden van 2007 tot 2010 raakte ik enthousiast over de mogelijkheid om Sri Lankaanse geschiedenis te bestuderen door zeventiende- en achtiende-eeuwse VOC-bronnen. ‘Encompass’ werd gefinancierd door het Nederlandse Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Na het afronden van de BA ben ik een MPhil ‘Institutions and Society’ gaan doen, eveneens in Leiden. Daarna ben ik een PhD in juridische geschiedenis in Sri Lanka begonnen in oktober 2010 als AIO aan de Universiteit Leiden, gefinancieerd door NWO en het LUF. Ik heb kunnen profiteren van de historische expertise van Prof Leonard Blussé, Dr Lodewijk Wagenaar en Prof Nira Wickramasinghe.

De unieke juridische bronnen die ik reeds gedeeltelijk bestudeerd heb voor mijn PhD roepen nog vele vragen op die historici nog lang niet hebben beantwoord. Welke rol speelde de dagelijkse interactie van Sri Lankanen met de door de VOC opgezette instellingen als fiscus, kerk, en gerechtshof, in het proces van identiteitsvorming op het eiland? Mijn interesse voor de juridische bronnen en het buitengewoon gedetailleerde en unieke bronnencorpus van volkstellingen en kadastrale registers (thombos) die deze instellingen produceerden, bracht mij uiteindelijk weer terug naar Universiteit Leiden om als postdoc binnen dit project mijn onderzoek met een rechtssociologische benadering voort te zetten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.