Universiteit Leiden

nl en

Castermans en De Graaff publiceren in Russisch tijdschrift

Alex Geert Castermans en Ruben de Graaff hebben een artikel gepubliceerd in de Civil Law Review, een vooraanstaand Russisch tijdschrift op het gebied van het privaatrecht.

Aanleiding voor het artikel was de zaak Schreurs/Favini. Deze procedure draaide om de vraag of de curator de afsplitsing van een besloten vennootschap kan vernietigen met een beroep op artikel 42 Faillissementswet. Ook artikel 2:334u BW voorziet immers in een mogelijkheid tot vernietiging. Deze regeling komt voort uit Richtlijn 82/891/EEG, die inmiddels is vervangen door Richtlijn (EU) 2017/1132. Is zij exclusief van toepassing of mag de curator tevens een beroep doen op de faillissementspauliana?

Castermans en De Graaff onderzochten deze vraag tegen de achtergrond van het samenloopleerstuk uit het burgerlijk recht. Zij publiceerden hun bevindingen in de afscheidsbundel voor Bob Wessels, emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht aan de Universiteit Leiden. Het artikel trok de aandacht van docenten en studenten van de Russian School of Private Law. Zij streven ernaar internationale artikelen over insolventierecht toegankelijk te maken voor het Russische publiek.

Studenten uit Leiden en Moskou brachten vervolgens gezamenlijk een vertaling tot stand. Het resultaat is deze maand gepubliceerd in de Civil Law Review, een vooraanstaand Russisch tijdschrift op het gebied van het privaatrecht. De vertaling is verzorgd door Serguei Ksenzovets. Hij werd geholpen door studenten van de Advanced LL.M. International Civil and Commercial Law, waaronder Ilya Kokorin, en door Jan Spanjaard.

Een digitale versie van het artikel is hier te raadplegen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.