Universiteit Leiden

nl en
Magdalena Moons smeekt haar verloofde Francisco Valdez de bestorming van Leiden nog een nacht uit te stellen, 1574: scène uit de Tachtigjarige Oorlog, Simon Opzoomer, 1840 - 1850
Rijksmuseum

Ariadne Schmidt benoemd tot hoogleraar voor de Geschiedenis van de Leidse Stadscultuur

Ariadne Schmidt wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Magdalena Moonsleerstoel aan de Universiteit Leiden. Zij zal per 1 september wetenschappelijk onderzoek doen en onderwijs geven over de Geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden.

Naast haar hoogleraarschap zal Schmidt een rol spelen in de ondersteuning en versterking van de samenwerkingsverbanden met de Leidse musea, erfgoedinstellingen en historische verenigingen. Ook zal zij een bijdrage leveren aan de publieke zaak op het gebied van de Leidse stadscultuur. De leerstoel is een versterking van de band tussen stad en universiteit en leidt tot vergroting van de academische kennis over de rijke Leidse geschiedenis. Het initiatief voor deze bijzondere leerstoel komt van oud-bestuursleden van de 3 October Vereeniging, verenigd in de Magdalena Moons Vereeniging.

Versterking kennis van lokale geschiedenis

Schmidt is sinds 2010 verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, waar zij momenteel werkt als universitair docent. Zij promoveerde op onderzoek naar ‘Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw’ en deed al veel onderzoek naar stadsgeschiedenis, en de rol van vrouwen door de eeuwen heen en heeft ervaring in het begeleiden van promovendi en studenten. Als hoogleraar zal Schmidt zich ook richten op de rol van gender in de stadscultuur.

Leiden heeft een bloeiend historisch verenigingsleven en dat manifesteert zich niet alleen rond de viering van Leidens Ontzet. Voor de stad zal deze leerstoel het gezicht van historisch onderzoek zijn, voor de universiteit een verbinding met het erfgoed, de rijke lokale geschiedenis en alle instellingen die zich hiervoor inzetten.

Financiering leerstoel

Oud-bestuursleden van de 3 October Vereeniging, verenigd in het Genootschap Magdalena Moons, regelden de financiering. Mede dankzij de gulle giften van Leidse instellingen en particulieren kan de bijzondere hoogleraar worden aangesteld.  

Magdalena Moons

De naam van de leerstoel verwijst naar een belangrijk vrouwelijk icoon van de Leidse geschiedenis: Magdalena Moons. Zij was de vrouw van de Spaanse veldheer Francisco de Valdés en de mythe wil dat zij een Spaanse aanval op Leiden kon voorkomen. Lange tijd werd getwijfeld of Moons wel de vrouw was van Valdés, maar enkele jaren geleden leverden archiefstukken hiervoor het bewijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.