Universiteit Leiden

nl en

Europaeum Programme European History and Civilisation (MA)

Het Europaeum programma: European History and Civilisation was een specialisatie van de MA History aan de Universiteit Leiden, aangeboden in samenwerking met Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en de Universiteit van Oxford. Naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs heeft de Universiteit Leiden besloten deze specialisatie vanaf studiejaar 2024-2025 te beëindigen.

Het onderzoek betrof zowel de rechtmatigheid van de aanvullende financiële bijdrage voor het Oxford-trimester als de rechtmatigheid van de samenwerking. In oktober 2023 concludeerde de inspectie dat de specialisatie niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het is belangrijk te vermelden dat het onderzoek niet de kwaliteit van de opleiding betrof. Het Europaeum programma: European History and Civilisation is geaccrediteerd als onderdeel van de MA History en diploma's uitgereikt aan (voormalig) studenten zijn rechtmatig toegekend en blijven geldig. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze mededeling, kunt u contact opnemen met a.d.j.shield@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.