Universiteit Leiden

nl en

TOP-subsidie voor onderzoek naar duurzame platina-elektroden

Leids onderzoek naar de eigenschappen van platina ontvangt een TOP-subsidie van wetenschapsfinancier NWO. Het project moet leiden tot zuiniger en duurzamer gebruik van het schaarse materiaal.

Uitzonderlijk, maar schaars materiaal

Platina is het meest gebruikte elektrodemateriaal in vele elektrochemische apparaten, evenals in een scala aan elektrochemische sensoren. Wegens de schaarste aan platina vindt er veel onderzoek plaats naar eventuele vervangers. Platina zelf blijft echter uitzonderlijk, wegens zijn elektrokatalytische activiteit en stabiliteit. Daarom streven wetenschappers en bedrijfsleven ernaar het gebruik van platina te minimaliseren, en de stabiliteit ervan te maximaliseren. Dit zou een belangrijk effect hebben op de introductie en integratie van nieuwe elektrochemische cellen en andere elektrochemische apparaten voor een duurzamere energieconversie.

Unieke instrumentenopstelling

Marc Koper van chemie-instituut LIC is expert op het gebied van oppervlakte-elektrochemie, Marcel Rost van natuurkunde-instituut LION expert op het gebied van scanning tunneling microscopy. Met behulp van die microscopietechniek hebben de beide Leidse wetenschappers de structuur in beeld gebracht van een kristallijne platina-elektrode in zure oplossing. De instrumentenopstelling die ze daarvoor ontwikkelden is uniek en stelt hen in staat om één kristallijne platina-oppervlakke in beeld te brengen en tegelijkertijd reproduceerbare cyclische voltammetrie van hetzelfde kristal te meten.

TOP-subsidie

NWO kent TOP-subsidies toe om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde toponderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. Voor het voorstel om de opstelling van Koper en Rost te verbeteren is een TOP-subsidie van €780.000 toegekend voor de aanstelling van een promovendus en een postdoc, plus de kosten voor (nieuwe) apparatuur en het onderzoek.

De wetenschappers willen de subsidie gebruiken om gespecialiseerde naalden en andere onderdelen te ontwikkelen, om zo met betere resolutie en in de gewenste omstandigheden de oppervlakken van platina elektroden in beeld te brengen terwijl ze elektrokatalytisch actief zijn. Doel is een nauwgezet beeld te krijgen van de veranderingen van de oppervlakken op atomaire schaal als ze door waterstof- en zuurstof-absorbaten en koolmonoxide bedekt zijn, zowel in zure als basische oplossingen.

Duurzamer platinagebruik

De kennis op atoomniveau die dit zal genereren, zal systematische informatie leveren over de veranderingen en stabiliteit van platina-oppervlakken onder een scala aan condities. Op die manier zal het onderzoek bijdragen aan een zuiniger, duurzamer gebruik van platina voor elektrochemische energieconversie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.