Universiteit Leiden

nl en

Liesbeth de Lange benoemd tot hoogleraar Voorspellende farmacologie

Met ingang van 1 maart 2018 is Elizabeth (Liesbeth) de Lange benoemd tot hoogleraar in de Voorspellende farmacologie bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Ze is hoofd van de onderzoeksgroep Predictive Pharmacology en richt zich onder andere op het ontwikkelen van wiskundige modellen die de werking van medicijnen kunnen voorspellen.

Trouw aan het LACDR

Na haar studie Biofysische Chemie in Groningen promoveerde Liesbeth de Lange in Leiden bij de afdeling Farmacologie van het LACDR. De afdeling Farmacologie was buitengewoon inspirerend voor haar en hier kon ze een onderzoekslijn opzetten en verder uitbreiden. Ze werd hoofd van de onderzoeksgroep Target Site Equilibration, die vervolgens Translational and Quantitative Pharmacology genoemd werd en nu de naam Predictive Pharmacology draagt.

Een gewilde combinatie van expertises  

De Lange geldt als een internationaal erkend expert in translationele PK-PD modellen, waarbij ze gebruik maakt van zeer geavanceerde in vivo experimenten (microdialyse in de hersenen), analytische technieken en wiskundige en computationele modellen. Dit is een zeldzame combinatie van expertises, die haar gewild maakt als onderzoekspartner en consultant bij diverse farmaceutische bedrijven.

Medicijnen op maat

‘Ik zal met mijn team voorspellingen van de werking van medicijnen verder verbeteren en uiteindelijk proberen ‘op maat’ te maken. We weten dat medicijneffecten onderling tussen mensen kunnen verschillen door variatie in genetische achtergrond, ontwikkeling, levensstijl, en gezondheidsstatus. Dit betekent dat een wiskundig model rekening zal moeten houden met deze onderlinge verschillen. Hierbij richten we ons met name op de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, traumatisch hersenletsel  en darmkanker’. 

Droom

‘Mijn droom is uiteindelijk een groot aantal wiskundig modellen te ontwikkelen voor verschillende ziekten, die onder meer gebruikt kunnen worden voor een goede diagnose van verschillende stadia van een bepaalde ziekte en voor een goede voorspelling van medicijneffecten voor die verschillende stadia. De modellen kunnen dan vervolgens informatie geven over het verbeteren van de gewenste werking en het verminderen van bijwerkingen en toxiciteit.’

Eerste stap gezet

In 2018 publiceerde De Lange met haar groep een model dat voorspelt hoe snel en in welke mate een medicijn in de verschillende gebieden van de menselijke hersenen komt. ‘Met dit model kunnen we in een vroege fase van medicijnontwikkeling al het kaf van het koren scheiden door te kunnen voorspellen welke nieuwe stoffen de gewenste concentraties in de hersenen zouden kunnen bereiken. Hierdoor kan tevens het gebruik van proefdieren substantieel verminderd worden. Een tweede toepassing is het beter kunnen ontwerpen van klinisch onderzoek in een vroege fase.’

Prestigieuze prijs

ln 2013 ontving ze de prestigieuze AAPS Fellow Award van de American Association of Pharmaceutical Scientists, de grootste organisatie op haar vakgebied.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.