Universiteit Leiden

nl en

De burgemeester geeft college

De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, gaat college geven. Samen met hoogleraar Luuk van Middelaar bespreekt hij woensdag 7 februari de toestand in Europa en hoe dit de inwoners van Leiden raakt. Ter voorbereiding: drie vragen aan burgemeester Lenferink.

Waarover gaat uw college?

‘Ik zou zeggen: kom luisteren! Luuk van Middelaar heeft een interessant boek geschreven over de situatie waarin Europa nu verkeert. Dat is de aanleiding voor dit college. Er gebeurt namelijk nogal wat: de Brexit, oplopende spanningen over de rechtsstaat in Hongarije en Polen, een moeizame relatie met Rusland en economische problemen in Zuid-Europese landen. Van Middelaar beziet dit met een brede, internationale blik. Ik zal mijn opvattingen ernaast plaatsen, bezien vanuit Leiden: een Nederlandse stad met een eeuwenlange traditie in internationale samenwerking.’

Wat is uw opvatting over ’Europa’?

‘De vrede handhaven en welvaart brengen door economische samenwerking zijn voor mij belangrijke pijlers van Europa. Dat waren de idealen van de Europese founding fathers, kort na de Tweede Wereldoorlog. De huidige generatie politici en bestuurders hoor ik te weinig hierover. Ik vind dat we dit vaker in herinnering mogen roepen en actief moeten blijven uitdragen. Dat zal ik woensdag dus ook doen.’

Geeft u vaker college?

‘Ik kom regelmatig in een klas of collegezaal. Al jarenlang geef ik gastcolleges aan studenten politicologie, bijvoorbeeld. Ik ben opgeleid als historicus: dat zijn mensen die er sowieso van houden om verhalen te vertellen en in discussie te gaan met hun toehoorders.’

‘Dit college, samen met professor Van Middelaar, is wel bijzonder. Het vloeit voort uit hechtere samenwerking van de universiteit en gemeente, waarover we vorig jaar een overeenkomst hebben gesloten. Eén van de afspraken is dat we samen de Leidse kennis breder bekend en toegankelijk maken voor alle inwoners van Leiden. Dit college van Studium Generale en de gemeente is daar een eerste voorbeeld van.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.