Universiteit Leiden

nl en

Visitatie voor het Instituut Bestuurskunde en haar opleidingen

Op Donderdag 30 November en Vrijdag 1 december vond de visitatie van de opleidingen BSc Bestuurskunde, MSc Public Administration, MSc Management van de Publieke Sector en MSc Crisis and Security Management plaats. De opleidingen worden beoordeeld in het kader van de re- accreditatie van het cluster Public Administration in 2018.

Het accreditatieproces

Universitaire opleidingen worden elke 6 jaar beoordeeld op kwaliteit door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze opleidings-accreditatie is zeer uitgebreid: ook zaken die de universiteit als geheel betreffen, worden geëvalueerd. Opleidingen in Nederland worden overwegend geaccrediteerd in clusters. Dit zijn groepen van opleidingen met inhoudelijk nauw verwante programma’s. Het grote voordeel van deze ‘clustervisitaties’ is dat de commissie meerdere opleidingen bezoekt waardoor zij de opleidingen goed kan vergelijken en een volledig beeld van de sector krijgt.

De accreditatie verloopt in drie stappen. De eerste stap van het accreditatieproces is de kritische zelfevaluatie. De opleiding geeft hierin zelf antwoord op de drie centrale vragen van de NVAO: Wat beoogt de opleiding? Hoe realiseert de opleiding dit? Worden de doelstellingen bereikt? De tweede stap is het bezoek van de commissie van deskundigen aan de opleiding. De commissie schrijft vervolgens een visitatierapport op basis van het bezoek en de zelfstudie. De instelling of opleiding wordt beoordeeld en krijgt het predicaat ‘excellent’, ‘goed’, ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.

De accreditatiecommissie bestaat uit: Tony Bovaird (University of Birmingham, UK), Adrian Ritz (University of Bern), Esther Versluis (Maastricht University), Harrie Eijkelhof (Utrecht University), Cees Vermeer (City manager Breda) en Sophie van Wijngaarden (Student MSc SEPAM). De definitieve scores en het eindrapport voor elk programma worden over een aantal maanden verwacht.

Het uiteindelijke accreditatiebesluit van de NVAO is de derde stap. Dit besluit wordt opgemaakt op basis van het visitatierapport.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.