Universiteit Leiden

nl en

Rogier Kegge verdedigde zijn preadvies over het omgevingsplan

Donderdag 7 december verdedigde Rogier Kegge, universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, samen met Frank Groothuijse, universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht, hun preadvies “Het omgevingsplan, integraal en marginaal?” tijdens de drukbezochte jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht.

De bijdrage van Rogier gaat over de gevolgen van het omgevingsplan in de Omgevingswet voor de rechtsbescherming. Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan in de Wet ruimtelijke ordening brengt het omgevingsplan veel  wijzigingen met zich, die grote gevolgen gaan hebben voor de positie van belanghebbenden bij dat plan.

Tijdens de verdediging ging Rogier, naar aanleiding van vragen van prof. mr. P.J.J. van Buuren, ook in op de gebrekkige wijze waarop de rechtsbescherming tegen provinciale instructieregels is geregeld.    

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.