Universiteit Leiden

nl en

Preadvies barmhartigheid in het burgerlijk recht door prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans

Hoogleraar burgerlijk recht Alex Geert Castermans en zijn Utrechtse collega Biemans schreven voor de Vereniging voor Burgerlijk recht een preadvies: Preadvies barmhartigheid in het burgerlijk recht - Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid.

Moet er ruimte voor barmhartigheid in het burgerlijk recht zijn, en is die ruimte er? Na een gezamenlijke verkenning van het begrip barmhartigheid en zijn betekenis voor het burgerlijk recht spitste Biemans zijn bijdrage toe op kredietverlening. Castermans ging na of het burgerlijk recht een bijdrage kan leveren aan armoedebestrijding. In hun gezamenlijke conclusies benadrukken zij de mogelijkheid om de opeisbaarheid van vorderingen uit te stellen. Ook dringen zij aan op de preciezere implementatie van Europees recht en normalisering van de positie van de overheid als schuldeiser.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.