Universiteit Leiden

nl en

Grzegorz Rozenberg benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof.dr. Rozenberg, emeritus hoogleraar Theoretische Informatica aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), ontving op 15 december 2017 een koninklijke onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van Leiden. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Rozenberg kreeg deze graad in de oudste civiele orde in Nederland voor zijn zeer uitzonderlijke verdiensten voor de wetenschap in het algemeen en de Theoretische Informatica in het bijzonder. Hij heeft zich op instituuts-, facultair en universiteitsniveau ingespannen voor de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en droeg bij aan de zichtbaarheid van de Leidse informatica en daarmee die van de Leidse Universiteit in de nationale en internationale wetenschappelijke wereld.

"The guru of Natural Computing"

In 1979 werd Rozenberg hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar hij betrokken was bij de verzelfstandiging van informatica in Nederland als studierichting en de informatica als autonoom en substantieel wetenschapsgebied. Hij is auteur van meer dan vijfhonderd publicaties en zes boeken, en (co-)editor van ruim honderd boeken. Bovendien is Rozenberg redactioneel betrokken bij vele internationale tijdschriften en boekenseries, waarvan enkele door hem zijn opgericht. Hij was grondlegger van internationale wetenschappelijke conferentieseries en heeft diverse grootschalige NWO- en EU-gefinancierde projecten mede opgezet. Zes buitenlandse universiteiten erkenden de wetenschappelijke verdiensten van Rozenberg in de vorm van een eredoctoraat. Na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd in 2007, bleef Rozenberg actief betrokken bij de ontwikkelingen op zijn vakgebied. Nog steeds doet hij onderzoek en geeft hij lezingen en geavanceerde cursussen bij verschillende buitenlandse universiteiten.

Cruciale en grensverleggende bijdragen

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden heeft Rozenberg voorgedragen als kandidaat voor een koninklijke onderscheiding. In hun toelichting roemen de collegeleden zijn cruciale en grensverleggende bijdragen. ‘Door zijn onophoudelijke inzet, zijn innovatieve ideeën, zijn open karakter, zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid en zijn meer dan normale productiviteit, is professor Rozenberg een van de belangrijkste vormgevers van de vakgebieden Theoretische  Informatica en Natural Computing. Hij wist als geen ander ondersteuning te krijgen voor het ontwikkelen en verder brengen van projecten. Bovenal heeft hij op onbaatzuchtige wijze zijn kennis altijd gedeeld met collega’s en jonge nieuwkomers in het vakgebied.’

Symposium FACETS

Rozenberg ontving de onderscheiding tijdens het symposium 'Many Facets of Computation: An Insight in Current Trends' dat ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag  door LIACS samen met het Instituut Biologie Leiden (IBL) in de Lorentz-zaal van het Kamerling Onnes Gebouw georganiseerd werd.

Foto's: Monique Shaw

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.