Universiteit Leiden

nl en

Jan de Keijser benoemd als lid van het College van het NRGD

Jan de Keijser is per 1 januari 2018 benoemd als lid van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

Het College, een zelfstandig bestuursorgaan, geeft vorm en inhoud aan het deskundigenregister. Het College stelt de specifieke kwaliteitseisen per deskundigheidsgebied vast en beslist over de toelating van gerechtelijk deskundigen tot het register. Ook adviseert het College over de toepassing van beleid en regelgeving op het gebied van forensische deskundigheid in de rechtsgang.

Meer informatie over het NRGD is te vinden op de website www.NRGD.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.