Universiteit Leiden

nl en

Irma Mosquera Valderrama geeft impuls aan onderzoek Fiscaal Recht met ERC-project GLOBTAXGOV

Dr. Irma Mosquera Valderrama wordt per 1 januari 2018 benoemd tot universitair hoofddocent aan het Instituut voor Instituut Fiscale en Economische vakken van de Universiteit Leiden.

Irma Mosquera.
Irma Mosquera

Irma Mosquera Valderrama is opgeleid zowel in het Colombiaanse als Nederlandse belastingrecht en heeft 12 jaar ervaring. In 2007 behaalde zij haar PhD (cum laude) aan de Universiteit van Groningen.  Irma heeft als belastingadviseur gewerkt bij PwC in Nederland en als universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Ze is gastdocent Internationaal Belastingrecht en Belastingrecht en Ontwikkeling geweest aan de Universiteit van Florida (Gainesville) en twee universiteiten in Colombia. Irma is gespecialiseerd in internationaal belastingrecht met een focus op het verschil tussen het belastingrecht in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Aan Irma is een prestigieuze beurs toegekend door de European Research Council (ERC) voor het project Global Tax Governance (GLOBTAXGOV).

Het ERC project GLOBTAXGOV

Dr. Irma Mosquera Valderrama onderzoekt in haar ERC-project de rol van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de EU bij de totstandkoming van internationale fiscale wetgeving en streeft ernaar voorwaarden te scheppen waaronder zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden een mondiaal model voor fiscale governance kunnen creëren. Haar project 'GLOBTAXGOV: Een nieuw mondiaal bestuursmodel voor de totstandkoming van internationale belastingwetgeving' moet de haalbaarheid en de legitimiteit van het huidige model van mondiaal fiscaal bestuur beoordelen.

De EU en de OESO concentreren zich momenteel op inhoudelijke initiatieven die bij invoering daarvan de internationale belastingarchitectuur van ontwikkelde en ontwikkelingslanden ingrijpend zullen veranderen. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat overheden eerlijk concurreren op fiscaal gebied en dat multinationals hun ‘fair share’ betalen. Deze maatregelen veroorzaken echter ook spanning tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen, alsmede tussen EU-landen en niet-EU-landen. Daarom wordt een nieuw kader voor mondiaal fiscaal bestuur geformuleerd dat eerlijk uitwerkt voor alle deelnemende landen. Tegen deze achtergrond wordt in het project gekeken naar de haalbaarheid van het invoeren van juridische minimumnormen in de belastingstelsels van 12 landen.

Dr. Irma Mosquera Valderrama"Ik kijk ernaar uit om aan Universiteit Leiden aan dit project te werken met experts op het gebied van bestuur, ontwikkeling en internationale belastingen. Dit is een multidisciplinair project en daarom zal ik zoveel mogelijk de samenwerking opzoeken en gaan inzetten."

Prof. dr. Koos Boer, voorzitter van de afdeling Belastingrecht, is zeer verheugd met de komst van Irma Mosquera. “Het ERC-project is vernieuwend en inspirerend. Het legt actuele maatschappelijke thema’s bloot die mondiaal relevant zijn. Irma Mosquera en GLOBTAXGOV zijn een belangrijke impuls voor het fiscale onderzoek van de afdeling Belastingrecht.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.