Universiteit Leiden

nl en

Charlotte Mol wint vijfde Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

Op 14 december 2017 heeft Charlotte Mol de vijfde Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs gewonnen voor haar scriptie: "The Child's Right to Representation of Article 12 UNCRC in Family Law Proceedings: A comparison and evaluation of the legal frameworks in Australia, France, the Netherlands and South Africa". Deze prijs voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten wordt jaarlijks uitgereikt door Defence for Children samen met de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Charlotte's scriptie werd uit een top vijf van genomineerden gekozen. De jury heeft de keuze voor haar scriptie gemaakt, omdat haar scriptie heel goed in elkaar zat qua methode en uitwerking. Bovendien is het onderwerp wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevant. Jaap Doek, juryvoorzitter scriptieprijs: "De door Charlotte ontwikkelde scorekaart met minimumstandaarden voor de toepassing van artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag geeft een gedegen overzicht van waar de landen op dit moment staan". De scriptie is beloond met een vrij te besteden bedrag van € 500,- en een georganiseerde reis naar Genève met een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité en het internationale secretariaat van Defence for Children.

Het recht van het kind op juridische vertegenwoordiging

Charlotte Mol heeft in haar scriptie onderzocht in hoeverre het kind recht heeft op juridische vertegenwoordiging in het familierecht op grond van artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Vervolgens heeft Charlotte geanalyseerd hoe dit wordt nageleefd in vier verschillende landen: Australië, Frankrijk, Nederland en Zuid-Afrika. Charlotte: "Ik vind het belangrijk dat er meer onderzoek komt naar participatie van kinderen in het familierecht. Ik zie deze scriptie dan ook als een belangrijke opstap naar verder vergelijkend onderzoek". Charlotte Mol promoveert op dit moment aan de Universiteit Utrecht op het thema participatie van kinderen in familierechtprocedures.

Bescherming van kinderrechten in een digitale omgeving

Voorafgaand aan de uitreiking van de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2017 verzorgde Professor Dr. Eva Lievens, Professor of Law & Technology aangesloten bij de Universiteit Gent een lezing over het belang van het beschermen van kinderrechten in de digitale omgeving.

Professor Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden, en Aloys van Rest, directeur Defence for Children, maakten de jubileumeditie van de scriptieprijs nog extra feestelijk. Zij kondigden aan dat vanaf 2018 zij hun krachten gaan bundelen met de juridische uitgeverij SDU. Samen gaan zij werken aan meer bekendheid van de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs en kinderrechten in het algemeen. De details van de samenwerking worden spoedig bekendgemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.