Universiteit Leiden

nl en

Afscheidsrede Maarten Claringbould

Maarten Claringbould nam op donderdag 7 december in het Academiegebouw afscheid als hoogleraar Zeerecht, met een rede getiteld Het schip en zijn verdragen.

Precies 90 jaren eerder hield R.P. Cleveringa zijn intreerede als hoogleraar Zeerecht, met als titel Zeerechtelijke bijzonderheden. Om die reden had voorafgaande aan Claringboulds afscheidsrede een symposium plaats: vijf sprekers inventariseerden, geïnspireerd door Cleveringa’s rede, nieuwe zeerechtelijke bijzonderheden: de intrede van elektronische documenten, de wisselwerking tussen privaat- en publiekrecht, de nieuwe koers van de Hoge Raad in het aanvaringsrecht, issues van internationaal privaatrecht en de behoefte aan colleges die de eenvormigheid van het internationaal vervoersrecht zouden kunnen bevorderen.

Voorafgaande aan het symposium boden de heer en mevrouw Ten Kate-Cleveringa het zogenaamde zee- en meetboekje aan, dat Cleveringa gebruikte om het zeerecht voor studenten tastbaar te maken.

Foto door: Monique Shaw
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.