Universiteit Leiden

nl en

Honoursvak staatssteun opstap naar interessante stage bij ministerie BZK

mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse verzorgt in november en december opnieuw het honoursvak ‘Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk’ voor Honours College Law.

Regelmatig verschijnen in het nieuws berichten over vermeende staatssteun aan bijvoorbeeld banken, voetbalclubs en andere ondernemingen. Als gevolg van de ruime uitleg van het begrip staatssteun, kunnen de toepasselijke Europese regels in tal van situaties van toepassing zijn. Wanneer is juridisch gezien sprake van staatssteun? En als sprake is van staatssteun, wat zijn dan de juridische gevolgen voor overheden en ondernemingen? Met welke staatssteunrisico’s moet rekening worden gehouden? Tegenwoordig wordt ook veelvuldig geprocedeerd over staatssteun. Ook in dat verband rijzen veel vragen. Wie beslist in zulke procedures of sprake is van staatssteun en hoe stellen rechters zich op? Tijdens de bijeenkomsten van dit honoursvak wordt op interactieve wijze ingegaan op deze en andere actuele vragen. De studenten die deelnemen worden uitgedaagd oplossingen aan te dragen voor juridische uitdagingen met betrekking tot staatssteun in theorie en praktijk.

Paul Adriaanse is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht en in die hoedanigheid coördinator van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA). Tevens is hij werkzaam als advocaat. In die functie heeft hij ook regelmatig te maken met staatssteunvragen die zich voordoen in uiteenlopende zaken in de rechtspraktijk.

Na deelname aan dit honoursvak in het vorige academisch jaar, kon één van de studenten een interessante stage gaan lopen binnen het staatssteuncluster van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geïnteresseerde studenten kunnen zich binnenkort weer inschrijven voor dit honoursvak, maar let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.