Universiteit Leiden

nl en

Douglas Berger nieuwe hoogleraar vergelijkende filosofie

Per 1 september 2017 treedt Douglas Berger in dienst als hoogleraar Comparative Philosophy bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Zijn aantreden markeert een nieuwe weg voor de filosofie aan de Universiteit Leiden.

Een cross-culturele dialoog

“Voor de verbonden, interculturele toekomst die de mens tegemoet gaat, is het van groot belang dat we de cross-culturele dialoog aangaan en wederzijds begrip meer diepgang geven”, zegt nieuwe hoogleraar Douglas Berger, die in zijn filosofisch onderzoek – nu nog aan de Southern Illinois University -­­ zowel de Westerse filosofie als de Indiase, Oost-Aziatische en Arabische filosofie behandelt én vergelijkt.

Met de komst van Berger en de gelijktijdige start van de nieuwe bacheloropleiding Philosophy: Global and Comparative Perspectives, luidt het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden een tijdperk in van meer cultureel divers filosofieonderzoek en –onderwijs.

Nieuw terrein – in het Westen

“Vergelijkende filosofie is een redelijk nieuw terrein in het Westen. De meeste Europese en Amerikaanse universiteiten benaderen filosofie vanuit een typisch Westers perspectief, gebaseerd op de oude Griekse traditie”, aldus Eelkje Meindertsma, beleidsmedewerker van het Instituut voor Wijsbegeerte. “Vergelijkende filosofie behandelt denktradities uit alle delen van de wereld en uit verschillende periodes als gelijkwaardig en probeert een wisselwerking tot stand te brengen.”

Het Instituut voor Wijsbegeerte valt sinds enkele jaren onder de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen, wereldwijd bekend om de studie van cultuuruitingen uit alle windstreken.  Dat maakt het een uitstekende omgeving voor Global Philosophy, de facultaire inbedding biedt vele verdiepings- en samenwerkingsmogelijkheden.

Prof. Douglas Berger

Unieke leerstoel in Nederland

De leerstoel Comparative Philosophy die Berger zal bekleden is uniek in Nederland. De laatste jaren groeide aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden de behoefte aan meer inclusiviteit van andere, niet-Westerse zienswijzen. Zodat “tradities van over de hele wereld elkaar kunnen aanvullen en verrijken”, zo staat op de website van de nieuwe opleiding.

Douglas Berger kijkt ernaar uit van start te gaan aan de Universiteit Leiden. “Ik verheug mij op de samenwerking met mijn getalenteerde collega’s van het Instituut voor Wijsbegeerte, die zulke uiteenlopende sterke punten hebben, maar ook met de bijzonder sterke wetenschappers aan de vermaarde Leidse cultuurstudies. Daarnaast viel me bij mijn eerdere bezoeken aan Leiden de brede kennis en het potentieel van de Leidse studenten me op. Ik kijk er ook zeer naar uit om met hen te gaan werken.”

Minder nieuw dan gedacht

Volgens Berger is vergelijkende filosofie minder nieuw dan de Westerse traditie ons doet geloven. Berger licht toe: “In wezen is filosofie altijd al vergelijkend en cross-cultureel geweest. De oude en middeleeuwse denktradities die we nu Westers noemen, hebben allerlei culturele invloeden ondergaan, waaronder die van de Arabische wereld. Veel Europese filosofen uit de moderne tijd waren zich door de missionaire ondernemingen en Oosterse wetenschap al bewust van filosofische tradities in Zuid- en Oost-Azië en herzagen hun eigen tradities deels door deze ontmoetingen.”

Philosophy: Global and Comparative Perspectives

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.