Universiteit Leiden

nl en

Jan Crijns preadviseur bij de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging

Op vrijdag 9 juni 2017 vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging plaats in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Het thema van de jaarvergadering is dit jaar ‘Afscheid van de klassieke procedure?’. Jan Crijns heeft samen met Renée Kool (Universiteit Utrecht) het strafrechtelijke preadvies, getiteld ‘Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure?’, geschreven.

Het strafrechtelijke preadvies

In het strafrechtelijke preadvies gaan Crijns en Kool in het bijzonder in op de verhouding tussen het klassieke strafproces onder leiding van de rechter en de verschillende vormen van buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten, zoals de strafbeschikking en herstelbemiddeling. Gezien het toenemende belang van het buitengerechtelijk spoor bepleiten zij versterking van de individuele rechtsbescherming hierbinnen alsmede meer aandacht voor en gebruik van de mogelijkheden van herstelbemiddeling in het strafproces. Ook bevelen zij aan de rechter meer te betrekken bij het buitengerechtelijk spoor, onder andere door hem meer ruimte te geven de eerdere vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie ter discussie te stellen en door hoge transacties met potentieel grote maatschappelijke impact ter toetsing aan hem voor te leggen. Als rode draad door het preadvies loopt het pleidooi tot meer maatwerk te komen bij het nemen van afdoeningsbeslissingen binnen het strafproces.

De civielrechtelijke en bestuursrechtelijke preadviezen

De civielrechtelijke en bestuursrechtelijke preadviezen zijn geschreven door Lieke Coenraad (VU Amsterdam) en Peter Ingelse (mediator bij ReulingSchutte) resp. Bart Jan van Ettekoven (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) en Bert Marseille (RUG).

De preadviezen raadplegen

De preadviezen zijn online beschikbaar via de website van de NJV en in boekvorm te bestellen bij Wolters Kluwer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.