Universiteit Leiden

nl en

Van Boom & Weber over collectief procederen

Willem van Boom en Franziska Weber (Hamburg) schreven in het WPNR een lijvig commentaar op twee recente ontwikkelingen in Duitsland en Nederland op het vlak van wetgeving voor collectieve acties in het civiele recht.

In november 2016 werd het wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie (34 608) ingediend bij de Tweede Kamer. Dat wetsvoorstel introduceert de mogelijkheid van een zogenoemde collectieve schadevergoedingsactie, maar verhoogt tegelijk de drempels voor toegang tot de rechter. Een maand later werd in Duitsland door de Bondsminister van Justitie een voorontwerp over de ‘Musterfeststellungsklage’ openbaar gemaakt. Dat voorontwerp probeert een collectieve procedure tot verklaring van recht te combineren met een soort vrijwillige schikkingsprocedure.

In hun bijdrage analyseren de auteurs deze twee wetgevingsinitiatieven. Ze zijn kritisch over de voorstellen: het Duitse voorontwerp gaat niet ver genoeg en het Nederlandse voorstel gaat juist té ver.

W.H. van Boom & F. Weber, Collectief procederen - Ontwikkelingen in Nederland en Duitsland, WPNR 7145 (2017), p. 291-299.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.