Universiteit Leiden

nl en

Gemeentelijke subsidie voor onderzoek Quentin Bourgeois

De gemeente Epe draagt de komende 3 jaar bij aan het onderzoek naar de grafheuvelrij bij Epe-Niersen. De gemeente sluit hierbij aan bij het NWO-gefinancierde onderzoek Networked Landscapes (2015-2018) van dr. Quentin Bourgeois. Doel van het onderzoek is om de komende jaren het belangrijkste archeologisch monument van de gemeente beter te ontsluiten.

Partners

Dit onderzoek wordt in samenwerking met dr. Luc Amkreutz van het Rijksmuseum voor Oudheden en Nathalie Vossen van de gemeente Epe uitgevoerd. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ondersteunt eveneens dit onderzoek.

Weet bijna niemand

De rij graven tussen Epe en Niersen is één van de best bewaarde monumentale grafheuvelrijen uit de prehistorie in Nederland. Deze rij hoort in een reeks van top-monumenten in Europa. Toch weet bijna niemand – inclusief de archeologische gemeenschap – dat zulke rijen bestaan, laat staan hoe ze te dateren en wat ze betekenen. Er is bijzonder weinig onderzoek uitgevoerd naar deze rijen en het merendeel van onze informatie over de rijen is terug te voeren op opgravingen die nog van voor de Eerste Wereldoorlog dateren. De Faculteit der Archeologie is daarom een nieuw meerjarig onderzoek gestart met als doel nieuwe kennis over deze grafrijen te verwerven en om deze rijen onder breder publiek bekend te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.