Universiteit Leiden

nl en

Drie ERC Advanced Grants voor Leidse onderzoekers

Boeddholoog Jonathan Silk, archeoloog Frans Theuws en wiskundige Ronald Cramer ontvangen ieder een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro.

De European Research Council (ERC) kent deze prestigieuze beurzen toe aan voortreffelijke wetenschappers die met hun baanbrekende onderzoek zowel impact hebben op de wetenschap als de maatschappij.

Jonathan Silk, hoogleraar Talen en culturen van India en Tibet

Silk ontvangt de ERC-beurs voor zijn onderzoek ‘Open Philology: The Composition of Buddhist Scriptures’. De boeddholoog bestudeert soetra’s, overgeleverde teksten uit de antieke Indiase literatuur die worden gezien als de oude preken van Boeddha. Deze soetra’s zijn van fundamenteel belang voor het begrijpen van het Boeddhisme. De klassieke filologische benadering van deze teksten, die uitgaat van een oorspronkelijke versie en lineaire ontwikkeling, schiet tekort. Die beperkte bestudering negeert de ware rijkdom van de traditie, stelt Silk. Want de teksten zijn auteurloos, taalkundig zeer divers en modulair van aard.

Met zijn team wil Silk soetra’s digitaal beschikbaar stellen en onderling aan elkaar koppelen, zoals de versies in het Chinees, Tibetaans en het Sanskriet. In een digitale bewerkingsomgeving kunnen onderzoekers over de hele wereld hun aanvullingen en opmerkingen plaatsen. De beurs betekent dus niet alleen goed nieuws voor Leidse wetenschappers.

Frans Theuws, hoogleraar Middeleeuwse archeologie van Europa

Hoe herstelde West-Europa zich na de val van het Romeinse Rijk? Doorgaans wordt aangenomen dat de elite allesbepalend was. Theuws meent dat de rol van de bovenlaag schromelijk overschat is. Hij baseert zich op de onverwacht grote rijkdom op het platteland. Sinds de 19e-eeuw is in duizenden grafvelden een zeer omvangrijke hoeveelheid fraaie en exotische objecten aangetroffen. Met de ERC-beurs voor zijn project ‘Rural wealth’ gaat Theuws de rijkdom van boerengemeenschappen in kaart brengen.

Hij wil nagaan hoe deze gemeenschappen geïntegreerd zijn in netwerken waarbinnen goederen circuleerden tussen de Indische Oceaan en de Noordzee. Dit doet de archeoloog onder andere door de samenstelling en herkomst van objecten te traceren. De mobiliteit van de plattelandsbewoners wordt onderzocht aan de hand van skeletondezoek. Daarnaast bestudeert hij de relatie tussen veranderende ideologieën, rituelen en economische groei. Theuws wil zo een nieuwe visie ontwikkelen op het herstel van Europa na de val van het Romeinse Rijk.

Ronald Cramer, hoogleraar Cryptologie

Cramer ontvangt de ERC-beurs voor zijn onderzoek 'Algebraic Methods for Stronger Crypto'. De wiskundige leidt de Cryptology Research Group aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam en is hoogleraar aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. De hoogleraar verdiende zijn sporen met zijn fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van cryptografie; het ontwerpen en gebruiken van geheimschriften. Met de ERC-beurs wil hij de functionaliteit en het fundamentele begrip verbeteren van versleutelde beveiliging tegen zeer krachtige tegenstanders, inclusief de quantumcomputer. 

Voor zijn onderzoek zal Cramer recente wiskundige theorieën (arithmetic codices) gebruiken. De toepassingen zullen variëren van ‘public-key’ cryptografie tot de beveiliging van ‘multi-party computation’, de samenwerking tussen partijen die elkaar niet vertrouwen. Samen met Victor Shoup ontwikkelde Cramer het zogenaamde Cramer-Shoup systeem, een asymmetrisch versleutelingsalgoritme dat wordt gebruikt voor de beveiliging van netwerken. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.