Universiteit Leiden

nl en

'Europees strafrecht vraagt om hernieuwde grondslagen'

Europees strafrecht vraagt om hernieuwde grondslagen, stelt hoogleraar Jannemieke Ouwerkerk. Oratie 7 april.

De Europese Unie begon in 1951 als een economisch samenwerkingsverband. En nog altijd is economische integratie een belangrijke doelstelling. Zo blijft de Europese Unie werken aan een interne markt met vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Dat zou immers bijdragen aan economische voorspoed voor alle lidstaten.

Gaandeweg heeft de Europese Unie ook bevoegdheden gekregen om regels uit te vaardigen op het gebied van strafrecht. Deze bevoegdheden vinden hun grondslag nog altijd in de verdere ontwikkeling van economische samenwerking. Maar tegenwoordig is de Europese Unie veel meer dan een economisch samenwerkingsverband. Dat roept de vraag op of die economische grondslagen nog wel houdbaar zijn en zo nee, waarop Europees strafrecht in de toekomst geënt zou moeten zijn. Deze vragen stelt Ouwerkerk aan de orde in haar oratie. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.