Universiteit Leiden

nl en

Werkt Mindfulness in detentie?

De eerste resultaten uit onderzoek naar het effect van Mindfullness-training bij gedetineerden tonen aan dat deze training een gunstig effect heeft op gedetineerden. Zulke effecten zijn niet eenvoudig door andere vormen van therapie of interventie te behalen. Een grotere effectstudie is nog wel nodig om de potentie van Mindfulness-training te bevestigen.

Het doel van de groepstraining Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is het reduceren van stress. MBSR zou moeten bijdragen aan de veranderingsbereidheid van gedetineerden, de  afname van psychische klachten en agressie en stressvermindering door de gedetineerden beter te  leren omgaan met ongemak en onbehagen. Hiermee kan de training duurzame gedragsbeïnvloeding en re-integratie stimuleren.

Dit onderzoek - uitgevoerd door het instituut Pedagogische Wetenschappen in opdracht van het Ministerie van Justitie – ging na wat er al bekend is over de werkzame mechanismen van de Mindfulness en de MBSR-training die binnen de detentiesituatie van de penitentiaire inrichtingen wordt uitgevoerd.

Praktisch toepasbaar

De praktische toepasbaarheid van Mindfulness-training bij gedetineerden is onderzocht. Daarnaast is er gefocust op de werkingsmechanismen en effecten van Mindfulness-training, met speciale aandacht voor stressgevoeligheid, cognitieve processen en persoonlijkheidskenmerken. Voor het onderzoek interviewde orthopedagoog Nienke Bouw gedetineerden en andere partijen in verschillende penitentiare inrichtingen in Nederland, evenals een aantal Mindfulness-trainers.

De resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen in het rapport Mindfulness in detentie: plan- en procesevaluatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.