Universiteit Leiden

nl en

Opleiding Criminologie staat als een huis

Op 7 februari bezocht een externe commissie de criminologische bachelor- en masteropleidingen van onze faculteit. Na het lezen van een uitgebreid informatiepakket en een hele dag gesprekken te hebben gevoerd met verschillende panels bestaande uit studenten, docenten, examencommissies en het opleidingsmanagement, kreeg het management vast een eerste terugkoppeling over de bevindingen van de commissie.

"De opleiding staat als een huis, de studenten zijn enthousiast en gemotiveerd en de staf vormt een team van enthousiaste en gedreven mensen." Natuurlijk had de commissie ook aanbevelingen, die over een aantal weken terug te vinden zijn in het schriftelijke rapport naar aanleiding van het bezoek en de bestudering van de geleverde stukken. “De voorlopige aanbevelingen die de commissie ons in de mondelinge terugkoppeling heeft gegeven, zijn constructief, concreet en overzichtelijk en geven voldoende houvast om bij de visitatie van 2019 nog beter beslagen ten ijs te komen", aldus Prof. J.de Keijser, opleidingsdirecteur Criminologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.