Universiteit Leiden

nl en

Europees project ImageInLife van start gegaan

Het Horizon 2020 project ImageInLife is op 1 januari van start gegaan, met eind deze maand een kick-off meeting bij de coördinerende Universiteit van Montpellier. Dit Marie Skłodowska-Curie trainingsnetwerk brengt Europese groepen bij elkaar die werken aan imaging van gewervelde organismen en biedt plek aan veertien promovendi. Daarvan zullen er twee werken aan het Instituut Biologie Leiden (IBL) onder begeleiding van Annemarie Meijer en Marcel Schaaf.

Kennisuitwisseling

Aan het project doen in totaal zeventien partners uit zeven verschillende landen mee, waarvan elf universiteiten of onderzoeksinstituten en zes bedrijven. De belangrijkste doelstellingen van dit netwerk zijn kennisuitwisseling en de training van jonge onderzoekers in biologische imagingtechnieken. ‘Deze technieken hebben in de laatste twintig jaar al een enorme impuls gegeven aan biomedisch onderzoek en hier valt nog veel vooruitgang te boeken met verdere ontwikkeling van geavanceerde elektronen- en fluorescentiemicroscopie’, zegt Annemarie Meijer, hoogleraar Immunobiologie en trainingscoördinator van ImageInLife. Uiteindelijk moet dit project resulteren in een nieuwe lichting van excellente bio-imagers in Europa.

Cellen in leven

Wetenschappers in Leiden gebruiken al jaren imagingtechnieken om infectieziekten te onderzoeken, met name tuberculose. ‘De doorzichtige larven van de zebravis zijn daarvoor bij uitstek geschikt’, zegt Annemarie Meijer. ‘De meest geavanceerde imagingtechnieken worden nu nog vrijwel uitsluitend op losse cellen toegepast. In dit project willen we deze technieken gebruiken om dieper in de weefsels van een organisme naar het functioneren van cellen te kijken. Dat is essentieel om de afweer tegen ziekteverwekkers beter te kunnen begrijpen.’

Samenwerking

Binnen de universiteit werken verschillende afdelingen al samen op het gebied van imaging. De hiervoor onmisbare apparatuur is geconcentreerd in het Cell Observatory, het NeCEN en het LUMC. ‘Twee speerpunten van het onderzoek in ImageInLife zijn correlatieve licht- en electronenmicroscopie en single-molecule-microscopie’, zegt Marcel Schaaf. ‘We werken veel samen met het LUMC op het gebied van electronenmicroscopie. Daarnaast zijn we er met het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) al in geslaagd om individuele moleculen te bestuderen in de huid van zebravisembryo’s. Zo heeft John van Noort van het LION een aantal nieuwe opstellingen voor fluorescentiemicroscopie, waarmee we de ruis in onze beelden aanzienlijk kunnen verminderen, zodat de technologie toepasbaar wordt op andere weefsels.’ Dit project biedt een goede mogelijkheid om ook de samenwerking met andere groepen in de rest van Europa te versterken.

Levenslang netwerk

‘Zo’n project heeft een enorme meerwaarde voor de promovendi’, aldus Meijer. ‘Als coördinator van een soortgelijk project zag ik dat een trainingsnetwerk ontzettend goed werkt. Je ziet de promovendi ook in het project groeien en uiteindelijk een hechte groep vormen. Ze bouwen hun eigen netwerk op waar ze de rest van hun carrière profijt van hebben. Daarnaast organiseren wij workshops voor de promovendi. Hierbij is er niet alleen aandacht voor training in onderzoekstechnieken, maar ook in andere vaardigheden zoals wetenschapscommunicatie.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.