Universiteit Leiden

nl en

Louis Sicking en Olivier l'Haridon winnen Descartes-Huygensprijs 2016

De Leidse maritiem historicus Louis Sicking en de Franse gedragseconoom Olivier l’Haridon winnen de Descartes-Huygensprijs 2016. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag bekendgemaakt. Zij krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Louis Sicking (1966) is sinds 2001 universitair docent middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2013 heeft hij daarnaast een aanstelling aan de Vrije Universiteit Amsterdam als bijzonder hoogleraar geschiedenis van het volkenrecht. Met Nederland als uitgangspunt analyseert en vergelijkt Sicking de maritieme ontwikkeling van de landen aan de Atlantische kant van Noordwest-Europa. Hij put daarbij uit de kennis van scheepvaarttechnieken, scheepsbouw, zeeoorlogvoering en maritieme economie.

De jury roemt het indrukwekkende oeuvre van Sicking, zijn brede historische perspectief, zijn uitzonderlijke kennis van de talen, geschriften en archieven van West- en Noordwest-Europa en zijn vermogen om mensen bijeen te brengen. Met de Descartes-Huygensprijs kan Sicking zijn onderzoek naar maritieme conflicten tussen 1200 en 1600 versnellen. Sicking is al bezig met het plannen van seminars aan de universiteiten van La Rochelle, Bordeaux, Paris IV, Rouen en Montpellier.

Olivier l’Haridon (1972) is hoogleraar economie aan de Université de Rennes in Bretagne, Frankrijk. L'Haridon is gedragseconoom. Hij combineert arbeidseconomie en besliskunde met onderzoek in de experimentele economie. Op dit moment is l'Haridon onder andere bezig met onderzoek naar de perceptie van de kosten en effecten van interventies in de gezondheidszorg.

De jury is onder de indruk van de belangwekkende publicaties en van de langdurige en continue samenwerking van l'Haridon met Nederlandse onderzoekers, promovendi en masterstudenten. Met de Descartes-Huygensprijs wil l'Haridon de komende tien maanden een intensieve samenwerking voortzetten met de Erasmus Universiteit. Die samenwerking kan onder andere leiden tot de ontwikkeling van nudge-technieken en digitale middelen, die mensen helpen bij het nemen van beslissingen in onzekere, veranderende situaties.

Over de Descartes-Huygensprijs

De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld. De prijs is bestemd voor wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. In drie opeenvolgende jaren komen de geestes- en sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen aan bod. De KNAW kiest de Franse kandidaat. De Nederlandse kandidaat wordt gekozen door de Académie des Sciences. Het te winnen geldbedrag van 23.000 euro is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk.
 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.